De sleeptank werd uiteraard over het water vervoerd.

De sleepwagen voor het nieuwe maritiem onderzoekscentrum in Oostende is aangekomen. De mastodont weegt maar liefst 55 ton en kwam vanuit Nederland naar Oostende via binnenschip.

Vanaf het voorjaar 2023 zal het Waterbouwkundig Laboratorium hiermee innoverend onderzoek kunnen starten rond energie-efficiënter varen, met steeds grotere schepen, en varen in ondiep water. ,,De sleeptank laat ons toe om, samen met Universiteit Gent, de nodige kennis verder uit te diepen’’, zegt Thibaut Van Zwijnsvoorde, nautisch onderzoeker bij het Waterbouwkundig Laboratorium. ,,De combinatie van steeds grotere schepen én periodes van langdurige droogte verhogen de druk op onze vaarwegen. Een schip zal zich in ondiep water, bijvoorbeeld op binnenwateren of in havengebieden, helemaal anders gedragen.
Dat gedrag kunnen we in de nieuwe sleeptank perfect simuleren en uitgebreid onderzoeken. Het sleeptankonderzoek is daarnaast van groot belang voor autonome vaart op de binnenvaartwegen. Ten slotte kan onderzoek ervoor zorgen dat de voortstuwing van de schepen verder wordt geoptimaliseerd, waardoor het verbruik en de uitstoot waar mogelijk kunnen worden beperkt.’’