De bouw van nieuwe zeeschepen in Nederland zit in de lift. In 2023 zijn vierendertig zeeschepen opgeleverd. Dit staat gelijk aan een geschatte waarde van 410 miljoen euro, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2022. Er stonden eind 2023 bovendien achtennegentig zeeschepen in het orderboek, met een totale waarde van ongeveer 1,5 miljard euro.

Het zijn klinkende cijfers uit de Sectorjaarspecial die Netherlands Maritime Technology (NMT) afgelopen maand presenteerde. De groei heeft onder andere te maken met de verduurzaming. Veel schepen moeten vervangen of aangepast worden. De verduurzaming en het daaraan verbonden Maritiem Masterplan dragen bij aan de positieve verwachting voor de groei van de sector de komende jaren.

In de categorie binnenvaart steeg het aantal opdrachten en orders ook licht en de riviercruisesector zit eveneens in de lift. Er werden vooral veel meer lading vervoerende binnenvaartschepen besteld dan in 2021 en 2022. Verder blijft Nederland aan de wereldtop op het gebied van de superjachtbouw. In 2013 werden er negentien opgeleverd met een waarde van 1,3 miljard euro. Er is nog een orderboek met een totale waarde van 6,7 miljard euro.

De totale omzet van maritieme toeleveranciers groeide met 11 procent in 2023 ten opzichte van het jaar ervoor.