Port of Amsterdam is actief in het bevorderen van schone brandstoffen in de scheepvaart. Wij participeren daarvoor in het project Green Maritime Methanol en H2ships. Het project Green Maritime Methanol richt zich op de ontwikkeling van biobased en synthetische methanol als scheepsbrandstof.
 
Er worden onder andere scheepsmotoren getest met methanol en er vindt onderzoek plaats naar de ontwikkeling van de supply chain, van productie tot en met de bunkering in de zeehaven. Voor vijf scheepstypes worden ontwerpen gemaakt.
 
Het Interreg NW Europe project H2Ships richt zich op de ontwikkeling van waterstof als scheepsbrandstof. Er wordt onderzocht welke regelgeving nodig is om waterstof als scheepsbrandstof mogelijk te maken. Ook hier wordt onderzoek gedaan naar de supply chain. Als pilot in dit project ontwikkelt Port of Amsterdam een nieuw, representatievaartuig dat gaat varen op natriumboorhydride (NaBH4) een vaste stof waaruit waterstof kan worden gewonnen als brandstof voor de aandrijving. Ga naar Green Maritime Methanol of H2ships voor meer informatie.