Schepen op de Maas en de verbindingen van de Maas met andere rivieren hebben steeds vaker last van stremmingen en achterstallig onderhoud. 
Dat loopt flink in de kosten.

Er moet meer geld op tafel komen om de vaarroutes goed bevaarbaar te houden of te maken. Dat bleek tijdens een bijeenkomst in Wanssum (Limburg) van brancheorganisatie voor de binnenvaart Koninklijke BLN Schuttevaer en het European Logistics Center Limburg.
Het gaat om de trajecten Nijmegen-Maastricht, Moerdijk-Maastricht en de Brabantse kanalen. In een ‘noodkreet’ stellen beide organisaties dat zich op deze trajecten steeds vaker storingen voordoen, met vertragingen als gevolg. Alleen al in de eerste drie maanden van dit jaar deden zich op de Maas 140 stremmingen voor. Ook de veiligheid komt door de problemen op de Maas in het geding.

Drijfhout
De organisaties maakten een inventarisatie van de voornaamste knelpunten. Zo doen zich op de Maas in Zuid-Limburg gevaarlijke situaties voor door zwaar drijfhout tussen Eijsden en Borgharen, Borgharen (keersluis Limmel) en sluis Born. ,,Op deze onderdelen van de Maasroute komt de veiligheid van het scheepvaartverkeer na elk hoog water, maar ook soms ook zonder deze aanleiding, in gevaar. Ook de externe veiligheid vraagt hier om aandacht, omdat hier ook regelmatig schepen met gevaarlijk stoffen varen. Wanneer een schip een stuk hout in de schroef of tussen de roeren krijgt kan het onbestuurbaar worden. In Maastricht zijn er diverse gevaarlijke passages en het Julianakanaal is smal. 
De uitwijkmogelijkheden zijn zeer beperkt’’, schrijft BLN Schuttevaer in een rapport hierover.
Er wordt ook te weinig gebaggerd om de Maas op diepte te houden. En er zijn problemen met de (te kleine en slecht onderhouden) sluizen in Maastricht, Born, Heel, Roermond, Linne, Belfeld, Sambeek, Grave en Weurt. Scheepvaart loopt hierdoor vertraging op.
Schepen moeten daardoor harder varen om op tijd te zijn: dat kost extra brandstof en is slecht voor het milieu, vinden de twee organisaties. ,,Het vervoer over water kan niet over de weg, de weg zit vol. Het vervoer over water kan niet via het spoor, ook dat zit vol. Het moet over water in combinatie met de andere modaliteiten voor het voor- en natransport.’’