Hydroports, het samenwerkingsverband van de zeehavens van Amsterdam, Den Helder en Groningen, is verheugd met de ambitie van het kabinet om de waterstofeconomie aan te jagen. Hydroports kan een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van deze ambitie. Om dit te doen, dient het kabinet op korte termijn een aantal concrete keuzes te maken.
 

Hydroports roept het kabinet daarom op om versneld te investeren in de aanleg van het ontbrekende gedeelte van de nationale backbone voor waterstof, namelijk op het tracé tussen Amsterdam, Den Helder en Groningen, om zo de productie van waterstof versneld te stimuleren en zekerheid te bieden voor het transport ervan.
 
Tevens ambieert Hydroports een nauwe afstemming met het Rijk bij de uitwerking van het Nationaal Programma Waterstof, voor de verdere uitwerking van de backbone.
 
Lees hier de volledige reactie van het samenwerkingsverband Hydroports op de kabinetsvisie waterstof en groen gas