De bedrijven TechBinder en Weconnect hebben een partnerovereenkomst gesloten om de digitalisering in de wereldwijde maritieme sector te versnellen met de lancering van Smart Vessel Optimizer. Door deze toepassing krijgen stakeholders en rederijen doorlopend toegang tot informatie overal waar schepen opereren, dankzij de bewezen intelligentie op het gebied van datacollectie, analyse en visualisatie in combinatie met wereldwijde stabiele dataconnectiviteit.
 
TechBinder heeft Smart Vessel Optimizer ontwikkeld op basis van bewezen industriële software van AVEVA en Schneider Electric. Met de software kunnen gebruikers data, afkomstig van verschillende systemen (op zee), beschikbaar krijgen en combineren. Hierdoor is monitoring van specifieke prestatievariabelen van een schip mogelijk, zoals bijvoorbeeld brandstofgebruik, oorzaak van alarmmeldingen, romp- en motorprestaties en voorspelling van defecte apparatuur.
 
Connectiviteit van groot belang

Het gebruik van Smart Vessel Optimizer verlaagt de operationele kosten en verbetert het rendement van schepen en processen. Door sterk verbeterde connectiviteit kunnen afdelingen en stakeholders binnen de scheepvaart en offshore via dashboards real-time essentiële informatie raadplegen en inzien.
 
Het gebruik van 3G/4G-communicatie is vanwege het internationale werkveld van veel schepen een uitdaging. Reders werden hierdoor tot voor kort gedwongen om over de hele wereld meerdere contracten voor 4G-internet te beheren, met een verscheidenheid aan voorwaarden zonder zekerheid over de beschikbaarheid en prestaties van mobiele netwerken. De samenwerking met Weconnect zorgt nu voor de beschikbaarheid van meerdere netwerken per land en voor een nog betere uptime en prestatie. Tevens worden oplossingen geboden die de afstand tussen zendmast (land) en het schip verlengen.
 
Inzicht
Deze toepassingen veranderen de manier waarop traditionele bedrijven werken, legt CEO Bram van den Boom van TechBinder uit: “In een toenemende digitaliserende maritieme industrie, vragen rederijen om een nauwkeuriger inzicht in de prestaties van hun schepen en kritische assets. De informatie die uit deze gegevensbronnen voortvloeit, zorgt voor een drastische verbetering van het onderhoud en de betrokken operationele processen en werkzaamheden aan land. Het draagt ook bij aan een verbetering van de technische configuratie en het scheepsontwerp.”
 
Deze samenwerking laat bij uitstek de kracht van de samenwerking in hardware- software- connectiviteit zien. CEO Bas de Lange van Weconnect: “Wij zorgen hiermee voor een totaaloplossing waarbij data continu geanalyseerd en uitgewisseld kan worden tussen schip, projectlocaties en cloud. Dit biedt grote toegevoegde waarde in de digitalisering van de maritieme sector. Bijkomend voordeel is dat er geen satellietverbinding noodzakelijk is, waardoor er significante kosten worden bespaard.” 

———————————————————————————————————————————————–

New partnership will drive data optimization in shipping and offshore sectors 
Weconnect and TechBinder join forces with Smart Vessel Optimizer

 
Alkmaar, the Netherlands, 8 June 2020 – TechBinder and Weconnect have entered a partnership agreement to offer the Smart Vessel Optimizer to global maritime sector. Combining proven expertise in data collection, analysis and visualization with stable worldwide data connectivity, Smart Vessel Optimizer can be used wherever ships or offshore assets operate. Ship-owners and other maritime stakeholders will now have access to the numerous benefits provided by this major step forward in digitization and data optimization.
 
TechBinder developed the Smart Vessel Optimizer based on proven industrial software from AVEVA and Schneider Electric. It is a platform that allows users to obtain and combine data from different maritime systems. This enables monitoring of a ship’s performance variables such as fuel consumption, alarm root causes, hull and engine performance and prediction of equipment failure.
 
The importance of connectivity
The use of Smart Vessel Optimizer reduces operating costs and improves the efficiency of ships and processes. By greatly improving connectivity, the various stakeholders in the shipping and offshore industries can consult and view essential real time information via dashboards.
 
Because of the inherently international scope of maritime operations, the use of 3G / 4G communication is challenging. Until now, ship-owners had to take out multiple 4G internet contracts all over the world. With a variety of terms and conditions, these contracts offered no certainty concerning the availability and performance of mobile networks. The involvement and collaboration with Weconnect now ensures the availability of multiple networks per country while also improving uptime and performance. Moreover, the software offers solutions that can extend the distance between onshore transmission masts and ships at sea.
 
Precision insight
These applications are changing the way traditional companies work, explains TechBinder CEO Bram van den Boom: “In an increasingly digital maritime industry, shipping companies require more accurate insight into the performance of their ships and critical assets. The information resulting from these data drastically improves maintenance and related operational processes, as well as onshore operations. It also facilitates improvement of technical configurations and ship design.”
 
Bas de Lange, CEO at Weconnect, continues by saying that the collaboration with TechBinder is an excellent example of the power of the ‘hardware-software-connectivity’ triangle: “Connectivity and the effective use of data are crucial for many players in the maritime and offshore sectors. We provide the stable internet connection so that data can be continuously exchanged and analyzed anywhere between the cloud, vessels and shore-based operations. Because this system does not require a satellite connection, there are significant reductions in connection costs.”