Het nieuwe digitale meldplatform eRIBa (electronic Reporting for Inland Barges) trad met ingang van 2021 in voege. Meer dan een jaar later maakt al 50 procent van de binnenschippers gebruik van dit innovatieve systeem.

eRIBa is een slim communicatieplatform voor de uitwisseling van digitale meldgegevens tussen de binnenvaartondernemer en de vaarwegautoriteiten in Vlaanderen en op de Westerschelde. Binnenvaartondernemers hoeven daardoor slechts een enkele keer hun reis-, lading- en scheepsgegevens digitaal te melden op hun vaarroute.
Dankzij een piek in januari 2022 komt het streefdoel van 80 procent digitale melders stilaan in zicht. Niet voor niets, want met dit systeem behoort straks het herhaaldelijk doorgeven van gegevens op verschillende manieren aan diverse autoriteiten eindelijk tot het verleden.

Complete informatie
Melden doen de binnenvaartondernemers voortaan elektronisch via hun meldsoftware zoals BICS. Dat hoeft dus nog maar één keer binnen Vlaanderen. Vanaf dan stromen de data digitaal en krijgen de binnenvaartbegeleiders en RIS-operatoren complete, correcte informatie over de lading en het schip. Verkeersmanagement via objectplanning, vaarrechten berekenen en de uiteindelijke facturatie worden zo eenvoudiger.

Tijdig melden
De digitale melders worden wel gevraagd om hun melding ruim voor de start van hun reis in te dienen, zodat de haven- en waterwegautoriteiten de vaarroutegegevens tijdig ontvangen. Het is belangrijk om ook enkele routepunten toe te voegen om aan te geven via welk traject er wordt gevaren. Op deze manier kan de juiste autoriteit de juiste melding ontvangen.
Omwille van lokale reglementeringen moeten schippers zich op sommige plaatsen nog wel via VHF identificeren om de gemelde gegevens te bevestigen. Er wordt hard gewerkt om ook die meldingen te vereenvoudigen of zelfs weg te werken. Want een efficiëntere, veiligere binnenvaart met een goede uitwisseling van informatie en innovatie is de toekomst. Het doel is om tegen het ingaan van de verplichting al aan 80 procent elektronische melders te zitten.

Beter varen dankzij BICS
Het Binnenvaart Informatie- en Communicatie Systeem (BICS) maakt elektronisch melden mogelijk sinds 1996. BICS is ontwikkeld om snel, eenvoudig en veilig gegevens uit te wisselen tussen schepen en vaarwegbeheerders. Het is dé Europese standaard voor het elektronisch aanmelden van reis-,
lading- en andere gegevens. En dat in meerdere talen!

Met eRIBa zorgen De Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp, Port Oostende, Port of Zeebrugge, North Sea Port, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en Gemeenschappelijk Nautisch Beheer voor meer veiligheid en een vereenvoudiging van de administratie in de binnenvaart.

Haal je wimpel af! Iedereen die vandaag al digitaal meldt, mag tijdens de Open Scheepvaartdagen op 25, 26 en 27 maart en zolang de voorraad strekt, zijn eRIBa-wimpel afhalen aan de stand van De Vlaamse Waterweg (stand 353, hal 2).

Enkele voordelen van eRIBa op een rij:
Elektronisch melden is eenvoudig en snel: je hebt enkel een computer met internetverbinding en meldsoftware (BICS of andere) nodig. Geef je reis-, lading- en scheepsgegevens eenmalig in voor je vertrekt, zo kunnen we …
• de wachttijden aan de bruggen en sluizen helpen verkorten
• een veiligere en vlottere binnenvaart nastreven