Het waterinjectievaarttuig Aquadelta. (foto E.Lengkeek)

Rotterdam maakt havenbodem schoon… met water

De Rotterdamse haven beschikt over een nieuw en innovatief baggerschip dat de bodem schoonmaakt met behulp van waterinjectie. Op die manier wordt sediment verplaatst, op natuurlijke wijze met de stroom mee afgevoerd of opgepikt door een ander schip. De wendbare Aquadelta is recent gedoopt.
Ellen Lengkeek

In bijzijn van tientallen genodigden, onder de schaduw van de ss Rotterdam waar de Aquadelta voor de gelegenheid aan een ponton lag afgemeerd, werd het schip succesvol gedoopt door de echtgenote van uitvoerende directeur Arie Faase van Bagger en Aannemersbedrijf Van der Kamp. Het spuitwater deed zijn werk voor een behouden vaart.
,,Wij kunnen in de haven bij de kleinste hoekjes en gaatjes komen’’, aldus Faase die een lange periode van innoveren en het overtuigen van klanten achter zich heeft. Als de kapitein, die op een beeldscherm de bodem van de Maas op de voet kan volgen, vervolgens de injectie aanzet voor een demo zien we een trotse directeur. Logisch ook. Er is hard voor gewerkt en het Havenbedrijf Rotterdam is nu een van zijn belangrijkste klanten. Die wil dat de haven overal en voor alle schepen bevaarbaar blijft. Traditionele sleephopperzuigers kunnen simpelweg niet overal komen.

De doop van het schip Aquadelta. (foto Havenbedrijf)

Proefkonijn
In 1985 vroeg het Zwolse Van der Kamp al patent aan voor het injecteren van water om sediment te verplaatsen. Rotterdam was deze zomer proefkonijn. De Aquadelta spoot al de steenbestorting schoon van de Holland Amerikakade om de Queen Mary 2 te ontvangen bij Cruiseport Rotterdam.
Op de Aquadelta is eenvoudig gezegd aan het achterschip een enorme jetbalk met gaten bevestigd, die de kapitein in het water laat zakken waarna onder lage druk de bodem wordt schoon ‘gespoten’. Sediment stroomt daarna vanzelf weg of wordt op een plaats gebracht waar het kan worden gebaggerd. Voordeel is dat Aquadelta heel snel is en dicht op de kade kan werken, daar waar de grote sleephoppers met een pijp naast het schip niet kunnen komen. Ook is de kans op schade aan de kades veel groter bij het werk van die grotere vaartuigen. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat baggeren samen jaarlijks zo’n 15 miljoen kuub sediment uit de havenbekkens en vaarwegen.

Schoner
Van der Kamp is ook de eigenaar van het baggerschip Ecodelta, dat vaart op lng, en de Hein. Deze sleephopperzuigers baggeren al jaren voor het Havenbedrijf Rotterdam. Het bedrijf is de uitvinder van waterinjectievaartuigen. Met de Aquadelta is het reeds toe aan zijn vierde waterinjectievaartuig. Dat Rotterdam nu pas kiest voor een waterinjectievaartuig is omdat Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor het water, ongecontroleerde vertroebeling voorzag. De haven is inmiddels veel schoner geworden. Jaarlijks wordt dat aangetoond met monsters die van de bodem worden genomen. Er zijn ook nog altijd gebieden in de Rotterdamse haven die zo vuil zijn dat deze specie wordt vervoerd naar de Slufter op de Maasvlakte, die nu voor ruim de helft vol is met vervuild bagger. Sediment dat schoon is en door het waterinjectievaartuig wordt los ‘gespoten’ voert terug naar zee. Behalve in de Rotterdamse haven baggert Van der Kamp ook de haven van Hamburg uit.