Het is nog niet zeker of Zaandam twee riviercruiseschepen laat aanmeren bij de Havenstraat voor de opvang van 260 vluchtelingen uit Oekraïne vanaf deze maand. De burgemeester besloot dat in een noodverordening, maar stuitte op bezwaar van schippers door het wegvallen van de ligplaatsen voor zeker een jaar.

,,Via een noodverordening heeft burgemeester Hamming precies de laatste ligplaatsen, op één na, voor de binnenvaart toebedeeld aan schepen voor vluchtelingen. De keuze wordt toegelicht in de brief aan bewoners, maar de schippers die eigenlijk op deze afmeerpalen ‘wonen’ – ook al is dat tijdelijk – lijken volkomen genegeerd te worden’’, zegt de Algemeene Schippers Vereeniging.

,,Ook binnenvaartschippers begrijpen dat de nood hoog is en dat iedereen moet ‘inschikken’, maar we begrijpen niet dat de belangen van de binnenvaart worden genegeerd. Het lijkt ons niet de bedoeling dat schippers en degene die onze hulp nodig heeft tegen elkaar uitgespeeld worden door de belangen van de ene groep totaal te negeren om de andere groep te helpen als er ook andere oplossingen mogelijk zijn. Dat is dus ook onze kritiek op de gang van zaken. De Zaan is aangemerkt als een belangrijke Europese vaarweg in het Europese Transport Corridors Netwerk. Het maakt onderdeel uit van een kernnetwerk. Vaarwegbeheerders zijn verplicht deze vaarweg zoveel als mogelijk open te houden en een navigation status aan te bieden.’’

ASV wijst Zaandam op de mogelijkheden bij het Verkadeterrein en het feit dat de kade voor de sluis ook al is gereserveerd voor passagiersvaart. Optie is het naast elkaar plaatsen van de schepen aan een steiger. Dat stuitte eerder op bezwaar van de brandweer, maar een extra loopsteiger zou de veiligheid ten goede kunnen komen. Zaandam heeft de zaak in beraad maar ziet zich ook voor de taak gesteld vluchtelingen met spoed op te vangen.

Op diverse plekken in havens worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Ook in Rotterdam zijn nabij de Coolhaven drie schepen voor dit doel aangemeerd.