Ter voorbereiding op de aanbesteding van het Onderhoudscontract 2023 voor vaartuigen van de Rijksrederij organiseert Rijkswaterstaat op 7 maart 2022 van 10 tot 12 uur een digitale marktconsultatie.

Bron: Netherlands Maritime Technology

Rijkswaterstaat wil door middel van deze marktconsulatie samen met marktpartijen het gesprek aangaan over onder andere:

  • Perceelindeling en;
  • Hoe kan de Rijksrederij vanuit de doelstellingen ten aanzien van Risk Based Maintenance optimaal gebruik maken van de kennis en expertise die bij de marktpartijen beschikbaar is? En wat zijn eventuele randvoorwaarden en beperkingen?
  • Contractvorm.

De marktconsultatie is als volgt opgezet:

  • Vooraf wordt een vragenlijst toegestuurd zodat Rijkswaterstaat een inschatting kan maken van onderwerpen die de markt graag wil bespreken.
  • Marktpartijen worden vooraf verzocht zich aan te melden via Tenderned, via het tabblad berichten. U vermeldt daarbij de personen met hun emailadressen. Rijkswaterstaat zal vervolgens de digitale uitnodiging versturen met de link naar Microsoft Teams.
  • Digitale kick-off door Rijkswaterstaat waarin de bedoeling voor de nieuwe onderhoudscontracten van de Rijksrederij vloot wordt gepresenteerd.
  • Gesprek met de marktpartijen om met hun expertise vanuit de markt te verkennen hoe we onze opgave het best in de markt kunnen gaan zetten.
  • Na de kick-off bijeenkomst vinden mogelijk individuele consultatiegesprekken plaats tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen.

Aanmelden voor de digitale marktconsulatie bijeenkomst kan tot uiterlijk 1 maart 15 uur bij Rijkswaterstaat. Meer informatie over de marktconsultatie en de aanmeldprocedure is te vinden op Tenderned of op te vragen bij Nick Bakker.