De ondertekening van de overeenkomst vond plaats op de RWS 82, een van de patrouillevoertuigen van Rijkswaterstaat die al uitgerust is met een CoVadem-box. De RWS 82 voer over de Waal bij Nijmegen, over de bekende verondieping in de rivier: de ‘harde laag van Nijmegen’.

Rijkswaterstaat neemt met ruim twintig patrouillevaartuigen deel aan CoVadem. CoVadem brengt de actuele waterdiepten in beeld door een ‘varend meetnet’ te creëren, gecombineerd met big-datatechnieken.

De inzichten die de metingen creëren zorgen ervoor dat schippers scherper kunnen afladen, efficiënter varen en besparen op brandstof. Daarnaast kunnen vaarwegbeheerders en baggeraars dankzij deze informatie proactief inspelen op vaarwegcondities.
De eerste schepen van Rijkswaterstaat zijn inmiddels al uitgerust met een CoVadem-box. ,,Wij juichen vernieuwing en doorontwikkeling toe”, zei Nancy Scheijven, directeur Scheepvaartverkeer en Watermanagement bij Rijkswaterstaat. ,,Varen gebeurt grotendeels op ervaring. Maar de techniek gaat verder en die kun je op meerdere manieren benutten. Door de dieptedata te verzamelen en die te verrijken komt meer informatie beschikbaar.’’
Meeuwis van Wirdum, directeur van CoVadem schetst als voorbeeld: ,,Als je vooraf een ondiepte ziet ontstaan, kan de baggeraar die voor het onderhoud op dat traject verantwoordelijk is, gericht en preventief baggeren.’’
Er doen nu ruim 130 schepen mee aan CoVadem. Het streven is 250 en de verwachting is dat dit aantal eind 2020 is gehaald. Meeuwis van Wirdum: ,,We kijken nog hoe we de data weer slim kunnen teruggeven aan Rijkswaterstaat. Net als bij alle andere schepen geldt dat de gegevens eigendom blijven van de abonnee.’’