De Rotterdamse haven staat nog altijd goed op de kaart, zeker bij omwonenden. Toch zorgen de maatschappelijke klimaatdiscussie en media-aandacht over drugssmokkel bij het Nederlandse publiek voor een lichte daling van de nog steeds hoge reputatiescore. Dat bleek uit een presentatie van het reputatieonderzoek van Richard van der Eijk, hoofd Communications & External Affairs van het Havenbedrijf Rotterdam, tijdens de Winterlezing bij havenwerkgeversorganisatie Deltalinqs.

In het reputatieonderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf, bleef de waardering voor de haven bij omwonenden min of meer gelijk: van 87,4 in 2017 naar nu 86,6 uit 100 punten. De daling voor de rest van Nederland is groter: van 85,7 naar 81,0. Een score boven de 80 is nog steeds uitzonderlijk hoog, maar er is dus geen reden om achterover te leunen. ‘Het is moeilijker aan de top te blijven dan er te komen’, luidt de titel van het onderzoeksrapport.

“Een goede reputatie is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het haven- en industriecomplex. Het zorgt voor begrip en draagvlak”, aldus Van der Eijk. “Om te kunnen verbeteren moet je weten hoe men naar ons kijkt. Daarom wordt dit onderzoek tweejaarlijks uitgevoerd, om de reputatie en het effect van de inspanningen te blijven monitoren.”


Havenreputatie

“We hebben de peiling uitgevoerd onder omwonenden, en onder het algemeen publiek in de rest van Nederland. Beide groepen zijn heel trots en zien de grote maatschappelijke en economische waarde van de haven. Goed is te zien dat de veiligheidsbeleving onder omwonenden is verbeterd. Ook de ‘leefomgeving’ van het havencomplex is verbeterd, al scoort deze nog wel iets lager, zeker bij het publiek in de rest van Nederland. De haven van Rotterdam scoort bij zijn omwonenden beter dan Schiphol, Antwerpen en Hamburg bij die van hen.” Ook is de regio positief over het Havenbedrijf.

Het Havenbedrijf is tevreden over de resultaten van het onderzoek.