De invasie van Rusland in Oekraïne heeft tot wereldwijde afschuw en protest geleid. Beide landen hebben ook handelsverbindingen en -relaties met de Amsterdamse haven. De Amsterdamse haven kan echter geen zelfstandig beleid voeren naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

Het havenbedrijf heeft ook niet de bevoegdheid om beperkingen op te leggen aan bedrijven. Dat is voorbehouden aan de Nederlandse overheid.

Op dit moment heeft de Nederlandse regering geen beleid uitgevaardigd om Russische schepen te weren uit de Nederlandse havens. Wel staat een groeiend aantal Russen en Russische entiteiten op sanctielijsten en gelden er verboden voor de uitvoer van diverse producten naar Rusland. Wij houden de mogelijke sanctiemaatregelen en de gevolgen daarvan op de haven in de gaten. Verder blijven we in nauw contact over de ontwikkelingen met de overheid en andere Nederlandse zeehavens.

Hoe groot de invloed is op de Amsterdamse haven is afhankelijk van eventuele maatregelen door de Nederlandse overheid en de duur van het conflict.