Een praktijkvoorbeeld: links zoals het moet zijn, rechts zoals het werd aangetroffen aan boord.

Toen voor Pure Water in 2009 de scheepvaart in beeld kwam, was de verbazing groot. De legionellabacteriën hadden vrij spel in de drinkwatersystemen van de schepen, met alle negatieve gevolgen van dien. ‘Het is nog steeds een van de meest onderschatte problemen in de binnenvaart’, waarschuwen Jan Bruntink en Marjan Peters.

Het Pure Water concept, met de Water Kwaliteit Unit als hart, is uiterst effectief om dit probleem preventief aan te pakken. Die totaaloplossing is inmiddels op ruim tweehonderd schepen gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn er nog duizenden schepen met wel een legionellaprobleem. 
De eigenaren van Pure Water zijn verknocht geraakt aan 
de binnenvaart, maar maken zich tegelijkertijd zorgen.

Alarmbel
Tijd om de alarmbel te luiden. Jan Bruntink: ,,Deze beroepsgroep is integer, werkt hard en heeft een passie voor varen en vervoeren. Zij verdienen dit legionellaprobleem niet. Onze kritische houding is versterkt door een uitspraak van de secretaris van CBRB die beweerde dat het legionellaprobleem succesvol is aangepakt in de binnenvaart. Op dat moment was voor mij een drempel bereikt. Het is in de lijn van de sfeer die vooral bij oudere schippers heerst, namelijk dat het allemaal wel meevalt. Nou, het valt helemaal niet mee!’’
Bij de jongere schippers is dit besef steeds meer aanwezig. Neemt niet weg dat 80 tot 90 procent van de binnenvaartschepen rondvaart met een legionellabesmetting aan boord. Jan Bruntink gaat nog een stap verder en geeft aan dat één van de oorzaken van dit probleem begint bij het ontwerp en de bouw van de schepen.
,,De watertank staat in de warme machinekamer en is enkelwandig. Dat is al een uitnodiging voor de legionellabacterie. Dan wordt er gebruik gemaakt van stalen elementen in de aanzuig- en doorvoerleidingen; een garantie voor corrosie waarin de legionella bacterie zich nestelt. Sommige zijn zodanig dichtgekoekt dat er wordt geklaagd over de werking van de pomp. Daar is echter niets mee aan de hand. De leiding zit bijna dicht, dat is vaak de oorzaak van het probleem.’’ Nog zijn we niet klaar. Vaak wordt nog gebruik gemaakt van een hydrofoor met druktank waarin het water opwarmt en vervolgens lopen de leidingen over de motor en langs de uitlaten. Daarbij worden tegenwoordig kunststof leidingen gebruikt, ook een ideale voedingsbodem voor groei van legionella. De hele installatie van de drinkwatervoorziening aan boord klopt niet, dat willen Jan Bruntink en Marjan Peters maar duidelijk stellen.

How it’s Done
Pure Water bekijkt ook de eigen processen kritisch. Dat leidt tot een verdere professionalisering van hun eigen concept zowel in techniek als de informatie. Marjan Peters: ,,Om de bekendheid te verbeteren hebben we in samenwerking met het RTL Z-programma How it’s Done een bedrijfsfilm gemaakt. Te zien op onze site.’’
Ook het eigen service- en beheerprogramma van het concept is tegen het licht gehouden. ,,De belangrijkste conclusie was dat de ‘beheersmatigheid’ aan boord moest verbeteren. Zelfs bij ons systeem is het zo, dat als je alle leidingen niet doorspoelt door regelmatig de kranen open te zetten, het niet werkt.’’
Daarom is er een aparte website opgezet:
www.legionellaveilig.nl. Deze gaat medio januari 2020 online. De klanten kunnen hierop inloggen en krijgen automatisch een e-mail wanneer het tijd is om de diverse punten aan te pakken.

Innovatie
Aan innovatie ontbreekt het niet bij Pure Water. Zo is er de watermaker die zoet en brak water weet om te zetten naar zuiver drinkwater en een betere kwaliteit bunkerwater. Dat maakt een schip zelfvoorzienend en duurzaam. Een andere vorm van innovatie is de ontwikkeling van een zuiveringsmodule om een oplossing te vinden voor de verscherpte regels voor het spoelen van de opslagtanks van veggie- en vloeibare stoffen tankers. Last, but not least, is Pure Water constant bezig het eigen concept uit te breiden en te verbeteren door ontwikkeling van de toegepaste materialen. Denk hierbij aan het koelen van drinkwater.
,,Elke week realiseren we groei’’, concluderen Marjan Peters en Jan Bruntink, maar wat blijft hangen is die zorg om legionella aan boord. Dat gaat verder dan het bedrijfsbelang. ,,Wij kunnen met ons bedrijf natuurlijk ook niet het probleem voor de hele binnenvaart in één keer uit de wereld helpen. Maar als het besef van het gevaar voor legionella bij de bouwers van de schepen én bij eigenaren van de schepen groeit, dan is dit artikel niet voor niets.”

www.purewater.nl