Gedigitaliseerde radarinfrastructuur maakt het mogelijk om verkeer in en naar de Antwerpse haven beter te voorspellen en sturen.

Radarinfrastructuur speelt een belangrijke rol in de begeleiding van het scheepvaartverkeer. In het kader hiervan werd door Port of Antwerp recent een raamcontract gegund aan Securitas om deze infrastructuur volledig te digitaliseren en verder uit te breiden.

Door de ligging in het hinterland en de daarbij behorende complexe aanloop is de nautische ketenwerking van cruciaal belang voor een vlot verkeer in de haven van Antwerpen. De voorbije jaren werd daarom sterk geïnvesteerd in de digitale verknoping van de ketenpartners, onder andere via meer en betere data uitwisseling. Binnen de haven zelf is Port of Antwerp gestart met de uitrol van vessel traffic management in 2021. Het doel daarvan is een opwaardering van de begeleiding van het scheepvaartverkeer achter de sluizen. In dat kader werd recent een mijlpaal bereikt met de gunning van een raamakkoord om de volledige radarinfrastructuur te digitaliseren en verder uit te breiden.

Negentien radars
De twaalf huidige analoge radars worden gradueel vervangen en daarnaast komen er zeven radar-opstelpunten bij. Een IALA-compliant (International Association of Lighthouse Authorities) Vessel Traffic Service (VTS) is de finale doelstelling die tegen het eerste kwartaal van 2022 uitgerold moet zijn en drie sectoren zal kennen. De invoering van VTS is volop bezig.

Innovatieplatform
De digitalisering van deze radarinfrastructuur zal de inspanningen rond andere innovatieprojecten verder ondersteunen en versnellen. Zo zal de koppeling met de digital twin APICA (Advanced Port Information and Communication Assistant) eenvoudiger gelegd worden. Deze digital twin laat toe om diverse real-time data samen te brengen en via data science te vertalen in ‘actionable’ informatie voor een diverse groep interne en externe stakeholders. Ten slotte maken deze ontwikkelingen het mogelijk om van situational awareness over de haven te evolueren naar voorspellend en sturend gedrag. De koppeling met gedetailleerde radardata is daarin een belangrijke bouwsteen.
Het raamakkoord werd na een Europese aanbestedingsprocedure gegund aan de integrator Securitas, die hierbij de producten van de Italiaanse radarproducent ICS zal gebruiken.