Port of Amsterdam buigt zich samen met Masdar, SkyNRG, Evos Amsterdam en Zenith Energy Terminals over de ontwikkeling van een logistieke keten voor groene waterstof tussen Abu Dhabi en Amsterdam, om daarmee Nederlandse en Europese markten te bedienen.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, was aanwezig bij de ondertekening van een zogenaamd memorandum of understanding. Hij zei daarbij: ,,Nederland wil graag groene waterstofcorridors ontwikkelen met grote toekomstige exportlanden als de Verenigde Arabische Emiraten. Ons land is sterk gepositioneerd om een waterstof-hub te worden voor de Noordwest-Europese markt.’’
Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, minister van Industrie en Geavanceerde Technologie van de Verenigde Arabische Emiraten en voorzitter van Masdar: ,,Dit partnerschap met Port of Amsterdam en de betrokken spelers in de groene waterstofindustrie helpt Abu Dhabi bij zijn ambities om een centrale hub voor groene waterstofontwikkeling in de wereld.’’
Genoemde partijen ambiëren een logistieke keten voor groene waterstof te ontwikkelen, met de focus op productie in Abu Dhabi en export naar Nederland via de haven van Amsterdam. De geëxporteerde groene waterstof zal worden geleverd aan cruciale Europese sectoren – duurzame vliegtuigbrandstof, staalproductie en bunkeren voor de scheepvaart – en ook aan nieuwe, opkomende Europese afnemers, via pijpleiding, truck en binnenvaart.

Port of Amsterdam, de beheerder van de vierde haven van Europa, richt zich op het opschalen van groene-waterstofmogelijkheden. Het doel: de import van een miljoen ton groene waterstof per jaar. SkyNRG ontwikkelt een netwerk van SAF productiefaciliteiten die groene waterstof nodig hebben als input. Zenith Energy Terminals en Evos Amsterdam zijn de exploitanten van prominente meng- en opslagterminals in de haven, waarbij Zenith een supply chain voor vloeibare waterstof ontwikkelt en Evos Amsterdam werkt aan een liquid organic hydrogen carrier supply chain.