Tegen het voorjaar van 2021 zullen de werken klaar zijn van de nieuwe cruiseterminal, gelegen aan het Steenplein in Antwerpen. Aan het nieuwe ponton, dat 350 meter lang is, kunnen zee- en riviercruises aanmeren.

Matthias Vanheerentals

Alle onderdelen zijn de afgelopen weken via de Schelde aangekomen en zullen de komende maanden ter plekke afgewerkt en aan elkaar gemonteerd worden. Twee toegangsplatformen sluiten via twee bruggen aan op het ponton, waar zich een drijvend, transparant paviljoen bevindt. Op het aanmeerponton beschermt een luifel passagiers tegen regen en schermt hen af van het water. Er komt ook een aansluiting met het bestaande ponton, waaraan De Waterbus en het veer aanmeren.

De huidige cruiseterminal onder hangar 21 aan het Zuiderterras voldoet niet meer aan de eisen inzake comfort en duurzaamheid. De stad Antwerpen besliste in 2018 om de nieuwe cruiseterminal te integreren in het toekomstige toeristische onthaalcentrum in en rond Het Steen. Zo kunnen passagiers van zee- en riviercruises meteen optimaal ontvangen worden in Antwerpen. Daarvoor zal de aanmeerplaats voor schepen verplaatst worden naar een locatie ter hoogte van Het Steen.

De voorbije jaren kende Antwerpen groeicijfers als bestemming voor zee- en riviercruises. In 2019 deden 887 rivier- en 33 zeecruises de stad aan, goed voor 147.372 passagiers. Die groei resulteerde in de nood aan extra capaciteit en een betere en aan strengere milieunormen aangepaste infrastructuur om de schepen en passagiers te ontvangen.