Droogte en lagere rivierstanden houden Nederland steeds meer in hun greep. De beroepsvaart zal er blijvend rekening mee moeten houden nu Europa voor het vierde achtereenvolgende jaar met een droge zomer heeft te maken. De gevolgen zijn groot.

Ellen Lengkeek

De gevolgen van de lage waterstanden zijn enorm en divers. Er is meer vraag naar scheepsruimte, maar er is ook angst voor fors ladingsverlies door negatieve gevolgen voor de zo gewenst gewenste modal shift ten faveure van weg en spoor.
Rivier de Rijn brak deze zomer record na record door het extreem lage waterpeil en de voorbij ploeterende binnenvaart met veel minder lading. De rivier heeft een ongekende economische waarde voor West-Europa, aangezien er ieder jaar meer dan 300 miljoen ton aan goederen over wordt getransporteerd.
Ook de prijs voor elektriciteit, deze maand weer verhoogd, heeft alles te maken met de droogte. Door de lage waterstanden kunnen er minder kolen worden vervoerd door de binnenvaartschepen naar energiecentrales, die op hun beurt ook moeilijk bereikbaar zijn. Ook bouwprojecten in ons land staan onder druk door de mindere aanvoer van grind en zand uit Duitsland. Rijkswaterstaat stond en staat op scherp en studeerde op eenrichtingverkeer op de IJssel en zelfs op dreigende sluiting van de Twentekanalen.
De waterstand in de Rijn en de Waal, met een vrije afstroom, kan Rijkswaterstaat niet beïnvloeden. Het waterpeil in de gestuwde delen van de Maas en de Nederrijn wel, door middel van stuwen, sluizen en pompgemalen. De waterstand in de IJssel wordt mede bepaald door de stuw bij Driel. Zonder deze stuw zou de IJssel bij een lage wateraanvoer vanuit Duitsland onbevaarbaar zijn.

Ook Koninklijke Binnenvaart Nederland is bezorgd evenals het Platform Zero Incident (PZI) waar bevrachtingskantoren, rederijen en scheepseigenaren kennis delen. Het platform stuurde een safety alert met een lijst van aandachtspunten voor het varen tijdens laag water. ,,Het zorgt ervoor dat we als sector alle zeilen bij moeten zetten om aan de vraag te kunnen voldoen. De moeilijke omstandigheden en de druk in de vervoersketen kunnen ook leiden tot een moeizame communicatie met collega schippers en/of andere vaarweggebruikers. Begrip en respect voor elkaar zijn hier de toverwoorden. Houd het hoofd koel, ook onder deze warme omstandigheden.’’