Rijkswaterstaat stelt de ongebruikte sluis bij Borgharen ter beschikking voor onderzoek naar het verwijderen van plastic uit de rivier.

In de sluis kan gecontroleerd het effect van een stroming worden onderzocht. Dat maakt het een geschikte locatie voor dit onderzoek. De organisatie Noria ontwikkelt methodes en technieken om het plasticafvalprobleem aan te pakken. In dit geval gaat het om het verwijderen van plastic uit de Maas. Dit gebeurt met een prototype ‘plastic-afvalscheprad’. Een net aan het einde van het sluisje zorgt ervoor dat er geen afval de Grensmaas op kan.
De Maas stroomt door meerdere landen. Rijkswaterstaat is ook betrokken bij het Interreg V-A-project LIVES. Daarin wordt vanuit Euregionale samenwerking gekeken naar oplossingen om het afval in de Maas terug te dringen. Het doel is om de Maas in drie jaar 50 procent schoner te hebben. Partners uit Wallonië en Vlaanderen zullen bij het testen bij sluis Borgharen aanwezig zijn om ook te leren van dit initiatief.