Overhandiging sponsorcertificaat aan Safe 4 Sure

Afgelopen week heeft directeur Robert Liebrand van “Safe 4 Sure” (voor advies, service- en keuringsstation voor de binnenvaart), officieel het sponsorcertificaat overhandigd gekregen uit handen van de “Commissie Varend” Redden van de Nijmeegse Reddingsbrigade (NRB).

Dat beide organisaties elkaar gevonden hebben ligt eigenlijk voor de hand. Ze streven immers beide het zelfde doel na, namelijk veiligheid in, op en aan het water, ieder met zijn eigen insteek.

Safe4Sure (REOB en IL en T erkend) doet dit door op zeer professionele wijze veiligheidsmiddelen, zoals o.a. brandblussers, blusinstallaties aan boord van schepen, reddingsvesten en EHBO koffers, te leveren, onderhouden en te keuren. Schippers kunnen niet alleen op een deugdelijke keuring rekenen maar ook op een correcte afwikkeling middels deugdelijke certificaten, zoals de wet dat eist. Net als de NRB, een door de Veiligheidsregio Gelderland -Zuid erkende hulpverleningsorganisatie is, die preventief toezicht houdt op de veiligheid van mensen die in, op en rond het water recreëren , doet Safe 4 Sure dit voor de (brand)veiligheid op binnenschepen.

Op kleine plassen, maar ook op de Waal, waar de NRB ondersteuning biedt bij evenementen, is het bewaken van de veiligheid, zeker op deze grote rivieren een must!

De reddingsbrigade verleent hulp waar dat nodig is, met dezelfde professionaliteit en inzet zoals Safe4Sure dat doet. Ook geven zij, naast hun keuringen, voorlichting over allerlei veiligheidsissues aan boord van schepen. Zo maken we waterplezier en riviergebruik voor transport op een veilige manier mogelijk. Zowel voor beroepsvaart als recreant.  Ook worden onze vrijwilligers ingezet als lifeguard bij evenementen, recreatiegebieden en bij rampenbestrijding.

Om de kennis en kunde op peil te houden neemt de NRB regelmatig deel aan regionale oefeningen in RVR (regionale voorzieningen reddingsbrigades) verband en aan nationale rampenoefeningen. Ook oefenen we regelmatig in eigen verband. Dat is bij Safe4Sure niet anders! Ook haar medewerkers moeten regelmatig “op herhaling” om bij te blijven met de meest actuele stand van zaken.

Om het werk mogelijk te maken beschikt de vereniging over professionele materialen zoals langzame- en snelle reddingsboten, communicatie middelen (o.a. marifoon en C 2000) en professionele vrijwilligers. Deze boten moeten worden onderhouden en de veiligheidsmiddelen daarop moeten regelmatig gekeurd, bijgevuld en desnoods vervangen worden . Hierin wil Safe4Sure haar bijdrage leveren omdat zij het maatschappelijk belang ziet van veiligheid op het water voor zowel beroeps als recreatievaart!

Om meer te weten te komen over Safe4Sure of de NRB is het goed te kijken op: www.safe4sure.nl en op www.nijmeegsereddingsbrigade.nl.