Donderdagochtend 6 augustus 2020 vond een opmerkelijk transport plaats bij Museumwerf Vreeswijk. Een speciale transportwagen van de firma Brouwer droeg een prominent scheepsonderdeel van de ene naar de andere kant van het werfterrein. Het is de oude kop van de Christina, het voormalige zandschip van de Vreeswijkse familie Van Dijk. Het gevaarte werd neergezet op een plek waar er verder aan kan worden gewerkt.

Een aantal jaren terug is de heve-aak Christina geschonken aan de Museumwerf. Daarbij keerde het schip, na 60 jaar afwezigheid, terug naar haar oude Vreeswijkse thuishaven. De werf wilde de verwaarloosde aak, die toen nog als woonschip was opgebouwd, restaureren en inrichten als tentoonstellingsschip. Plannen werden daartoe gemaakt maar na afbraak van de opbouw bleef het stil rond het oude zandschip.

De restauratieplannen bleken om verschillende redenen niet haalbaar. De vraag drong zich op wat er dan met het schip moest gebeuren? Sloop was geen optie want de Christina is in cultuurhistorisch opzicht belangrijk. Ze herinnert aan de Vreeswijkse zandwinning. Veel van haar verhalen zijn bewaard gebleven. Onlangs nog verschenen haar oorlogsherinneringen in het interessante boek (* Laverend de Oorlog door.

In drieën
De Museumwerf ontwikkelde andere ideeën: radicaal anders en toch ook weer niet. Voor de Christina is nog steeds een functie weggelegd als verhalenschip. Maar uniek is wel dat ze tevens boegbeeld van de Museumwerf wordt én twee bestaande gebouwen met elkaar zal verbinden.
Dit kan alleen als ze zich in drieën splitst. Dat is ook precies wat er gaat gebeuren. Kop, kont en ruim worden van elkaar gescheiden, waarbij met het afsnijden van het voorschip onlangs letterlijk de spits van deze klus is afgebeten.
De boeg wordt als eerste opgeknapt. Uitgangspunt hierbij is dat de oudheid gezien mag worden. Het losse gevaarte is neergezet op een tijdelijke werkplek. Na deze tussenstop krijgt de opgeknapte scheepskop een plaats naast de ingang van het terrein. Daar zal Christina’s kop als Vreeswijks boegbeeld de aandacht trekken.

Achterschip vol verhalen
Het achterschip van de Christina wordt ook aangepakt waarbij ook hier weer geldt dat de ouderdom wordt gerespecteerd. Het krijgt opnieuw gangboorden en een roefje, net als vroeger. Het kleine schippersverblijf wordt ingericht en gemakkelijk toegankelijk gemaakt. Binnen kan het publiek kennismaken met verhalen over de Vreeswijkse zandwinning en de familie Van Dijk.
Het zetboord naast de roef, waarop de scheepsnaam en de thuishaven worden vermeld, maken het geheel compleet.

Corridor
Het losse ruim waarin de Van Dijken voorheen ontelbare beugelzakken zand hebben geleegd, blijft eveneens behouden. Ook dit onderdeel krijgt een opmerkelijke functie. In de vernieuwde opzet van de Museumwerf is het ruim van de Christina nodig om het bezoekerscentrum en de exporuimte met elkaar te verbinden. Met de Christina-corridor wordt tegelijk een coronavrije doorlooproute mogelijk gemaakt.
Door toevoeging van attributen op en in het oude ruim wordt de achtergrond van de zandwinning benadrukt.

De verplaatsing van de kop van de Christina luidt veranderingen in op het terrein van de Museumwerf. Daarover wordt te zijner tijd verder bericht.

Wegens de Coronamaatregelen is Museumwerf Vreeswijk tot nader orde gesloten. Het terrein is wel toegankelijk. Mocht u even willen komen kijken, houdt u dan wel een veilige afstand in acht.
Museumwerf Vreeswijk vindt u aan de Wierselaan 113 in Nieuwegein. Voor meer info zie www.museumwerf.nl.

* Laverend de Oorlog door is uitgegeven door de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) ter herdenking van 75 jaar bevrijding. Het bevat verhalen over binnenvaartschippers, schepen en de scheepsbouw in de Tweede Wereldoorlog.
Het rijk geïllustreerde boek (228 pagina’s) is te bestellen via: https://www.lvbhb.nl/vereniging/webshop/.