De bijna zestig jaar oude Merwedebrug wordt binnen het renovatieproject A27 Houten-Hooipolder vervangen door twee nieuwe bruggen en blijft op gelijke hoogte. (foto Matthijs Daniels)

Na forse lobby wordt de nieuwe Merwedebrug officieel niet lager. Tot enorme opluchting van veel maritieme partijen zoals BLN. Aangezien de binnenvaart met steeds hoger gestapelde containers vaart, werd het ontwerp als een strop gezien.

Ellen Lengkeek

Op de valreep van het nieuwe jaar komt minister Cora van Nieuwenhuizen nog een keer over de brug. Ze trekt 100 miljoen extra uit voor verbeteren van de vaarwegen (veel meer daarover is te lezen op pagina 27) en er is goed nieuws over de nieuwe Merwedebrug.
Tot enorme verbazing van onder andere BLN-Schuttevaer, evofenedex en de Vereniging van Waterbouwers presenteerde de minister eerder plannen waarin de nieuwe bruggen juist lager zouden worden dan het origineel. Een doodsteek voor de steeds groter wordende containervaart.

De twee nieuwe bruggen zouden anderhalve meter lager komen te liggen dan de huidige oude Merwedebrug. Door onzorgvuldigheid van het projectteam waren de CCR-eisen en de belangen van de scheepvaart onvoldoende meegenomen in het ontwerp. Vanaf dat moment was het voor onder meer BLN Schutttevaer alle reden om zeilen bij zetten en werd een grote lobby gestart. Er werden brieven gestuurd naar Rijkswaterstaat, ministeries en Tweede Kamerleden werden bestookt met een roep om steun.

Eind april zei Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer al toe de doorvaarthoogte van de nieuwe Merwedebruggen opnieuw af te wegen. Op de valreep van het nieuwe jaar maakte de minister bekend dat ‘op basis van de belangen voor de scheepvaart en de geldende CCR-eisen besloten is om de brug hoger aan te leggen dan waarvan in het tracébesluit werd uitgegaan’. De hoogte wordt nu dusdanig dat deze op gelijke hoogte komt met de huidige Merwedebrug.

De afgeschreven Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is al jaren omstreden. Na bijna zestig jaar is hij hard toe aan vervanging. In 2016 werden de brug (toen er scheuren waren ontdekt) afgesloten voor vrachtverkeer en was het volgens deskundigen een wonder dat het bouwwerk niet is ingestort. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft acuut gevaar altijd bestreden. De Merwedebrug is daarnaast een berucht fileknooppunt.