Binnenvaartbedrijven uit binnen- en buitenland, goed voor tweehonderd schepen en duwbakken, werkten mee aan een proef om havengeld anders te berekenen in Rotterdam. (foto Havenbedrijf Rotterdam, Eric Bakker)

Rotterdam blijft vasthouden aan huidige abonnementen en tarieven voor havengelden. Het systeem zou per januari 2023 worden aangepast. Dat leidde tot grote zorgen bij binnenvaartschippers die meer zouden moeten gaan betalen. Na een pilot is er een streep door het plan gezet.

Ellen Lengkeek

De Algemeene Schippers Vereeniging reageert blij. ,,Na weken van onzekerheid over de havengeldontwikkelingen kunnen wij concluderen dat het Havenbedrijf Rotterdam bereid is goed naar argumenten van de gebruikers van de haven te luisteren. Het huidige webportaal en de abonnementenstructuur blijven gehandhaafd.’’
Het besluit volgt na een pilot van april tot en met mei waaraan 77 binnenvaartbedrijven uit Nederland, Duitsland en België hebben deelgenomen. Zij vertegenwoordigden in totaal zo’n tweehonderd schepen en duwbakken. Uitgangspunt voor het havenbedrijf was daarbij ‘betalen naar gebruik’ in dagen en vierkante meters. Het stuitte direct op verzet van onder meer ASV, die hogere betalingen voorzag voor binnenvaartschippers. ,,Het leidt tot extreme tariefsverhogingen die kunnen oplopen tot 300 procent’’, schreef ASV. ,,Voor de eerste 24 uur moet al 70 procent van het bedrag worden betaald dat men nu voor een zeven-dagenabonnement kwijt is. Zou je daadwerkelijk zeven dagen in de haven verblijven, dan betaal je zelfs drie keer zoveel ten opzichte van het huidige zeven-dagenabonnement.’’

Verouderd
Ondanks dat het ontwikkelde systeem (technisch) goed werkt, blijkt de nieuwe tariefstructuur niet voldoende werkbaar te zijn. Besloten is om vast te houden aan de huidige abonnementenstructuur en tarifering. Omdat het huidige opgavesysteem technisch wel verouderd is krijgt het een opwaardering.
Havenbedrijf Rotterdam: ,,Door de nieuwe tariefstructuur en het afschaffen van de abonnementen zijn de kosten per bezoek voor de partijen onzeker en kunnen lange verblijfskosten in de haven, die niet altijd zijn te beïnvloeden door de schippers of de rederij, leiden tot hogen kosten. Het Havenbedrijf hanteert het uitgangspunt dat het niet meer inkomsten uit het binnenhavengeld wil genereren. Door het afschaffen van het jaarabonnement worden ook hogere administratielasten voorzien.’’
Het huidige webportaal voor opgave binnenhavengeld krijgt wel een technische upgrade die begin volgend jaar volgens plan gereed is. De registratie van bezoeken van schepen via AIS werkt goed, maar de GPS-registratie voor duwbakken kan beter. Ook is het idee van ‘betalen naar gebruik’ niet van tafel. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan.