De sluis bij Grave wordt over vijf jaar gerenoveerd. Brancheorganisaties pleiten voor een tweede kolk. (foto Rijkswaterstaat)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in de begroting voor volgend jaar investeringen in wegen, rivieren en spoor naar voren gehaald. Daarmee schiet het ministerie de economie te hulp in deze moeilijke tijden.

Ellen Lengkeek

Bovendien wil verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen dat er meer containers per binnenvaartschip worden vervoerd. De 300 miljoen bovenop de 1 miljard voor het verbeteren van vaarwegen en kunstwerken die ze op tafel legt komt zeer gelegen, stellen de gezamenlijke brancheorganisaties, verenigd in het Centraal Overleg Vaarwegen (COV). Het onderhoud laat immers al jaren te wensen over.
,,Dagelijks heeft de binnenvaart te maken met de effecten van zwaar achterstallig onderhoud dat is doorgeslagen op de fundamentele elementen van de nautische kunstwerken. Dit zorgt ervoor dat er continue storingen zijn bij sluizen met als gevolg ongeplande stremmingen van korte en langere duur. Niet alleen heeft dit gevolgen voor de binnenvaartondernemingen, maar ook voor de havenbedrijven, de verladers en de havens zelf in relatie tot bereikbaarheid’’, schrijft het COV in een reactie op de rijksbegroting voor volgend jaar. Ook is er volgens deze organisatie voor binnenvaart meer nodig dan alleen het aanpakken van de Twentekanalen, Sluis II op het Wilhelminakanaal en extra ligplaatsen op de Merwede.

infrastructuur

Er wordt de komende jaren 1,9 miljard euro uitgetrokken voor het onderhoud en vervangen van dijken, wegen, spoor en vaarwegen. Een half miljard wordt beschikbaar gesteld om, eerder dan gepland, onderhoud uit te voeren aan de Rijksinfrastructuur. Dit bedrag komt bovenop de extra 265 miljoen euro die eerder al werd uitgetrokken voor het onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen. Door op diverse plaatsen onderhoud versneld uit te voeren wil de regering oponthoud bij bruggen en sluizen verminderen. (bron COV)

Waal
Met name de belangrijke Waal baart grote zorgen. Jaarlijks worden meer dan een miljoen containers en 130 miljoen ton bulklading via de Waal en Rijn vervoerd. Inmiddels voldoet de bevaarbaarheid van de rivier niet meer aan internationale eisen door verzanding en erosie van de bodem. Schepen lopen vast en kunnen minder lading meenemen door ondieptes waar naar al langere tijd onderzoek en metingen worden verricht. COV spreekt van een ‘groot knelpunt voor de scheepvaart dat versneld moet worden aangepakt’.

Sluizen
Nog zo’n knelpunt is het achterstallige onderhoud aan sluizen. Door jarenlange bezuinigingen op onderhoud neemt het aantal storingen toe. De Maas (met wel een stabiele diepgang) is al bekend regelmatig een grote ‘moppertocht’ voor schippers die lang moeten wachten. Vorig jaar legde de overheid daar al geld voor op tafel, maar aanbestedingen van het werk en uitvoer lopen fikse vertragingen op.
Om extra oponthoud te voorkomen wijzen de brancheorganisaties ook alvast op de sluis bij Grave. Daar is een extra sluiskolk hard nodig, bleek ook vier jaar geleden bij een aanvaring van de stuw met grote opstoppingen als gevolg. Grave is de enige sluis op de route Maasvlakte-Maasstricht met maar één kolk. De sluis staat op de lijst voor renovatie in 2025.

Mist
Op de Nederlandse vaarwegen is nog veel ruimte beschikbaar. Door te investeren in vaarwegen kan vervoer over water ook een positieve bijdrage leveren aan klimaatdoelen en mobiliteitsvraagstukken, stelt het COV. ,,Nederland verkeert in onzekere tijden. Minister Hoekstra van Financiën zei bij het aanbieden van de begroting ‘te sturen in de mist’. De binnenvaart beschikt over radar en kan ook met slecht zicht een goede bijdrage leveren aan het economisch herstel.’’

vaarwegen

In 2021 wordt voor vaarwegen 409 miljoen euro uitgegeven aan beheer, onderhoud en vervanging.