Bron: Port of Amsterdam

OBA is voornemens om de activiteiten van IGMA Bulk Terminal in de Amsterdamse haven over te nemen. Dat betekent alle activa van de IGMA terminal, zoals kranen, weegtorens, grijpers en transportsystemen. Ook de medewerkers IGMA terminal zullen onder de OBA-vlag gaan werken.

Met deze stap versnelt OBA de transformatie van kolenterminal naar een multifunctionele droge bulk terminal.

Port of Amsterdam sprak in 2017 de ambitie uit om een kolenvrije haven te zijn in 2030. Sindsdien heeft OBA grote stappen gemaakt. OBA richt zich van oudsher op de op- en overslag van kolen en agriproducten en heeft na 2017 een aantal grote stappen gezet om de diversificatie in droge bulk verder uit te bouwen. In 2018 maakte de terminal al een deel van zijn terrein ter grootte van 28 voetbalvelden vrij om andere bulkgoederen dan kolen te gaan verhandelen zoals schroot, grond en mineralen. Met deze geplande aankoop geeft OBA verdere invulling aan de transformatie van haar activiteiten door zich te richten op agribulk als een van de belangrijkste goederenstromen van de toekomst.

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ‘Deze ontwikkeling van OBA past naadloos in de strategie van ons bedrijf richting een verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten van onze klanten, een intensivering van het grondgebruik in de haven en een verdere groei van de niet fossiele ladingstromen.’