Nu de binnenvaart dezelfde emissie-eisen opgelegd heeft gekregen als industrie en landbouw zet vervoer over water een grote stap voorwaarts. Na vier jaar ontwikkelen is de gelijkwaardigheid van de door NPS Diesel en Vink Diesel aangepaste Euro VI DAF/PACCAR MX-11 en -13 motoren voor binnenvaart toepassing een feit. De standaard MX motoren worden door NPS en Vink aanvullend gemariniseerd en voldoen daarmee aan alle voorschriften. Aan de IWW Stage V emissie wetgeving wordt zelfs meer dan ruimschoots voldaan. Resultaat: tot 98% minder stikstofoxiden, 99% minder roet en een brandstofgebruik (lees CO2 uitstoot) gegarandeerd minimaal 16% lager dan dat van de voorgaande generatie CCR2 scheepsdiesels.

Schoner, zuiniger en stiller
NPS Diesel en Vink Diesel zijn trots op het behalen van dit resultaat voor de DAF/PACCAR Euro VI motorentoepassing voor de binnenvaart, beschikbaar in vermogens van 220 tot 390 kW. De moderne MX marine krachtbronnen hebben de betrouwbaarheid die we van DAF gewend zijn en brengen trillingen en geluidsniveau aan boord tot een absoluut minimum terug. Dieselmotor en uitlaatgas- nabehandeling zijn zo compact dat zelfs het hermotoriseren in bestaande, veelal kleine, machinekamers geen enkel probleem is. Het extreem lage brandstofverbruik en de lange onderhouds-intervallen resulteren in een zeer korte terugverdientijd. Per draaiuur kost de Euro VI motor daardoor dus minder als een vergelijkbare CCR2 motor.

Vraag en aanbod sloten niet aan
“De vraag naar schone en duurzame motoren voor de binnenvaart is niet nieuw. Waar de emissielat voor de automotive branche al jaren op het hoogste niveau ligt, bleven de technologische ontwikkelingen in de scheepvaart achter. In 2015 besloten NPS en Vink dat daar verandering in moest komen. Pas in 2016, tijdens de Maritime Industry beurs in Gorinchem, werd besloten samen te werken om de Euro VI technologie toegankelijk te maken voor de binnenvaart. Dit vanuit onze passie voor de techniek, de – toen nog – toekomstige Stage V-emissiewetgeving en de bewustwording dat ook de binnenvaart oplossingsgericht zou moeten bijdragen in de klimaatproblematiek”, aldus Stenn Hertgers, Sales Engineer bij NPS Diesel.

Jumpstart
De ambitieuze emissiestap – CCR2 naar Stage V – voor de binnenvaart zou wel eens kunnen resulteren in een tekort aan beschikbare motoren voor de branche. Lange tijd bleven de ontwikkelingen bij de motorfabrikanten uit. Geen enkele leverancier bleek in staat een scheepsmotor te leveren die aan de nieuwe eis voldeed. Stenn: “Het in 2016 door de Europese Commissie toelaten van hoogwaardige dieselmotoren uit andere takken van sport was ons groene licht.” De Euro VI motor werd bij Vink gemariniseerd en er werden twee units ingebouwd op Ms Noord van de Klerk Werkendam. “Dit pilot project is vervolgens gebruikt om met de betrokken nationale instanties in gesprek te komen over hun rol in het certificeringsproces. Sinds 2017 hebben we, met ontheffing op het certificaat van onderzoek, al ruim 20 Euro VI installaties in de vaart gebracht”, vult Sander Langenberg, Managing Director bij Vink Diesel aan.

Europese Commissie aan tafel
Als erkende technische dienst van de RDW heeft TNO de DAF/PACCAR Euro VI motoren onderzocht en erkend als Stage V toepassing voor zowel hoofd aandrijving en als hulpaggregaat in de binnenvaart. Dit mede dankzij een unieke samenwerking van diverse marktpartijen en overheden. Sander: “Een mooi compliment was de titel Innovation Pusher, gekregen van Philipp Troppmann, namens de Europese Commissie.”

Hermotorisering ms La Coruna als visitekaartje
Canal du Nord schip La Coruna werd in 2019 voorzien van een nieuwe DAF/PACCAR MX13 390 kW. “De keuze voor Euro VI maakte het voor ons technisch haalbaar en betaalbaar om verder te kunnen met ons schip. Ons brandstofverbruik is met ruim 16% gedaald, de complete installatie neemt aanzienlijk minder ruimte in beslag en is vele malen stiller dan de oude”, aldus schipper eigenaar Thierry Vleminckx. “Gezien de actuele ontwikkelingen en stikstofproblematiek is dit het juiste moment om te vergroenen. Met Euro VI voortstuwing aan boord levert de modaliteit binnenvaart per tonkilometer veruit de beste emissieprestatie en dat brengt ons veel opdrachten. La Coruna is klaar voor de toekomst.”
Kortom: De Euro VI marine powered by DAF is schoon, betaalbaar, brandstofefficiënt, stil, onderhoudsarm, compact, duurzaam, 100% hvo, korte levertijd en altijd de laatste stand der techniek. De beste oplossing voor binnenvaart 2.0.