De Lorentzsluizen in de Afsluitdijk beheersen samen met de Stevinsluizen het waterpeil van het IJsselmeer en achterland. (foto Rijkswaterstaat)

De kop van het land kan eindelijk inzetten op meer maritieme economie. De sluis bij Kornwerderzand wordt flink aangepakt, bruggen in de A7 worden vernieuwd en vaargeulen in het IJsselmeer en Ketelmeer worden verdiept. Zo moet het gebied grotere zeeschepen en meer jachten aantrekken.

Ellen Lengkeek

Verbreding van het sluiscomplex en nieuwe bruggen betekenen een enorme opsteker voor bedrijven rond het IJsselmeer en de regio. Het omvangrijke miljoenenplan is uiteindelijk omarmd door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Ze onderstreepte deze zomer haar steun met een handtekening samen met gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van de provincie Friesland. Voor het plan is door de provincie jarenlang gelobbyd. Veel partijen en gemeenten in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland zijn gebaat bij een bredere Lorentzsluis in de Afsluitdijk op de kop van het land.
Zo is Urk blij. Dat wil immers uitgroeien tot een maritieme duurzame hotspot met uitbreiding van de buitenhaven en het starten van meer maritieme opleidingen om jongeren aan te trekken. Deze ambitie komt met verbreding van het sluizencomplex nu weer een stap dichterbij. De gemeente rekent op meer werkgelegenheid. Zo kunnen ook de viskotters van Urk straks naar huis varen voor onderhoud als de geul is uitgediept.
Meppel viert het feestje eveneens mee, omdat de haven in deze gemeente nu ook bereikbaar wordt voor grotere schepen. Ook bedrijven in Kampen en Lelystad moeten profiteren van extra werkgelegenheid en groei van scheepswerven. De politiek liet vorig jaar weten te rekenen op duizenden extra banen voor de regio. Voor de Tweede Kamer een belangrijk motief om akkoord te gaan met financiële steun.

Rode loper
De regio wordt zo aantrekkelijker voor grotere zeeschepen en superjachten ten gunste van de lokale economie. Het moet naast de komst van de jachten ook leiden tot meer vervoer over water. ,,We leggen de rode loper uit voor grotere zeeschepen, waaronder de superjachten die door Nederlandse scheepswerven worden gebouwd. Dit geeft een economische impuls aan de regio en een impuls aan het vervoer over water’’, aldus de minister bij de ondertekening van de overeenkomst.
Volgens plan wordt de verbrede sluis in 2028 opgeleverd. Dat is drie jaar later dan aanvankelijk beoogd was. Een flink gat in de begroting van 40 miljoen, die totaal zo’n 215 miljoen euro bedraagt, was daar mede oorzaak van, evenals het uitblijven van een miljoenenbijdrage van de Europese Unie. Het plan is daarom versoberd door onder meer vluchtstroken te schrappen bij de nieuwe bruggen in de Afsluitdijk.

Miljoenendans

De minister betaalt nu 111 miljoen euro en de regio met marktpartijen nog eens zeker 100 miljoen. Zo doet volgens plan de jachtwerf Royal Huisman een miljoenenduit in het zakje en rekent op extra personeel, als de coronacrisis dat nu overigens nog toelaat.

De sluis wordt verbreed van 14 naar 25 meter. Er wordt in fases gebouwd en begonnen met de vervanging van de bruggen in de A7 die in 2025 klaar moeten zijn. Ook wordt begonnen met het verdiepen van de geulen in het IJsselmeer en Ketelmeer. Dat doet de provincie samen met Rijkswaterstaat.