Containers die overboord slaan, bescherming tegen piraterij, oneerlijke concurrentie van de luchtvaart; het waren allemaal onderwerpen tijdens het eerste maritieme verkiezingsdebat, georganiseerd door de KNVR.

De verkiezingsstrijd is losgebarsten. De KNVR trapte interessant af met een livestream en gaf politici huiswerk mee om meer kennis op te doen. Een debat over piraterij, vaccineren, geld en overboord geslagen containers.

Ellen Lengkeek

Nu banken al jaren terughoudend zijn met het verlenen van kredieten voor scheepsbouw en verduurzaming van de maritieme sector moet de overheid bijspringen in cofinanciering. Een oplossing ligt volgens de politiek in fiscale prikkels door verandering van het belastingstelsel, aldus GroenLinks, en ook in een eerlijke belasting van de luchtvaart. Kerosine, zo sprak de SGP, is nog altijd onbelast vanwege het internationale vliegverkeer en dat geeft een oneerlijke concurrentie met zeevaart.
Veel nieuwe inzichten waren er niet direct te bespeuren in het debat. Het uitrollen van walstroom (GL), de omvallende scheepsbouw eerst maar overeind houden en dan praten over verdere innovaties (SGP) en een CDA dat zich verbaasd afvroeg waarom haar eigen ingediende initiatiefwet rond het inzetten van particuliere beveiliging bij piraterij na jaren nog niet is uitgevoerd. ,,Ik ga straks meteen weer een paar belletjes plegen’’, zei Wytske Postma.
Interessant waren de onderwerpen evenwel en ook later kwam met inbreng van VVD en PvdA het debat op stoom over het verliezen van containers op zee. Aan onder meer de CU de vraag hoe haar partij zich gaat inspannen bij het vaccineren van zeevarenden tegen Covid-19. Een lastige mondiale kwestie waarbij 1,7 miljoen zeevarenden betrokken zijn en zesduizend havens kunnen worden aangedaan, omdat we in de pandemie te maken hebben met een vitale beroepsgroep volgens de VN. ‘Gecompliceerd’, was de conclusie.