Het huidige Werkboek Milieumaatregelen voor de scheepsbouw is voor het laatst herzien in 2007. Tot op heden is het werkboek voor een aantal onderwerpen nog steeds de standaard voor milieuvergunningverlening en toezicht. Om deze status te behouden is actualisatie van het werkboek noodzakelijk, sommige technische maatregelen die in het werkboek staan zijn inmiddels verouderd en de regelgeving is ook veranderd.

Bron: Netherlands Maritime Technology

Daarnaast zal op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking treden, in deze wet worden 26 wetten en honderden regels voor de leefomgeving gebundeld in één alles omvattende wet. Dit heeft ook gevolgen voor de milieuregels waar we in de scheepsbouw mee te maken hebben. Daarom is het noodzakelijk om het Werkboek Milieumaatregelen Scheepsbouw op korte termijn te actualiseren zodat NMT leden inzicht krijgen in de effecten van de Omgevingswet en zich hierop kunnen voorbereiden.

De update gaat in samenwerking met adviesbureau LBP Sight de komende periode worden uitgevoerd en in overleg met de NMT Arbo en Milieu Commissie zijn er 9 typen werkzaamheden gedefinieerd waarvoor technische werkgroepen worden geformeerd. Iedere technische werkgroep zal bestaan uit ongeveer 6 personen en hiervoor zijn we op zoek naar NMT leden die hun kennis en praktijkervaring willen inbrengen. De technische werkgroepen richten zich op de volgende werkzaamheden en milieuaspecten:

Metaalbewerking
Lassen, incl. t.b.v. pijp- en fitwerk
Stralen & Hogedruk waterwassen
Reinigen en ontvetten & Aanbrengen van verf en andere coatings incl. nano
Timmerwerk/wand- en vloerafwerking & Isolatiewerkzaamheden
Schroefas- en roerwerkzaamheden
Kunststofbewerking, incl. Polyester en composiet
Installatiewerkzaamheden incl. brandstoffen en elektrische aandrijving & accu’s
Inbedrijfsstelling, incl. bunkering en werflogistiek

Help mee!
Heb je expertise op één of meerdere van deze onderwerpen en wil je een bijdrage leveren aan de update van het Werkboek Milieumaatregelen Scheepsbouw meld je dan voor 25 februari aan bij Nick Bakker via bakker@maritimetechnology.nl.

De werkzaamheden zullen bestaan uit het doornemen van conceptteksten waarop tijdens een digitaal overleg feedback vanuit de praktijk kan worden gegeven. Deze stap is erg belangrijk om te zorgen dat het herziene Werkboek Milieumaatregelen Scheepsbouw straks aansluit op hoe er in de praktijk wordt gewerkt en input vanuit NMT leden is hiervoor cruciaal. Nadat de feedback is verwerkt zal nog worden gevraagd om het herziene document na te lezen. Het is dus een beperkte inspanning die wordt gevraagd van deelnemers aan de technische werkgroepen, geef je daarom snel op voor deelname en lever een belangrijke bijdrage aan de update van het Werkboek Milieumaatregelen Scheepsbouw!