De huidige Merwedebrug die tussen 2027 en 2029 door twee nieuwe bruggen vervangen moet zijn. (foto Matthijs Daniels)

Verschillende organisaties, samenwerkend in het Centraal Overleg Vaarwegen, hebben bij minister Van Nieuwenhuizen grote bezorgdheid geuit over de voorgenomen hoogte van de nieuwe Merwedebruggen bij Gorinchem. Die zijn volgens het COV zo laag dat er zeker problemen van komen.

Matthijs Daniels

De precieze hoogte is bij het Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart (CBRB) weliswaar niet bekend, maar wel is duidelijk dat de twee nieuwe bruggen lager worden dan de bestaande Merwedebrug die een doorvaarthoogte heeft van 11,90 tot 13,50 meter. Dat is volgens CBRB, evofenedex (logistieke ondernemersvereniging), de Vereniging van Waterbouwers en Koninklijke BLN-Schuttevaer (brancheorganisatie binnenvaart) onacceptabel.
,,Daarmee zouden deze bruggen de laagste worden op de belangrijke Rijn-Waal-Merwede-corridor. Dat veroorzaakt achteruitgang en functieverlies. De mobiliteitsontwikkelingen pleiten juist voor grote doorvaarthoogten. Dit ontwerp is in strijd met zowel het nationale als internationale beleid waarin het streven is om meer containers over het water te vervoeren. Voor de containerbinnenvaart die met vijf en zes hoog gestapelde containers vaart zou dit een grote strop zijn. Een omvaarroute is er niet. Een lagere brug zou, volgens een eerste analyse, veertig tot vijfenveertig keer extra omhoog moeten in de week.’’

De bij het COV aangesloten organisaties verwijzen naar het Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder van 2017 waarin als uitgangspunt genoemd staat dat de nieuwe bruggen ‘toekomstvast’ worden aangelegd en honderd jaar mee moeten gaan. Rekening houdend met de nieuwste uitgangspunten voor doorvaarthoogte voor de scheepvaart. ,,De Centrale Commissie voor de Rijnvaart in Straatsburg geeft aan dat de hoogtenorm voor bruggen meer dan vijftien meter boven NAP moet zijn.’’
,,Die uitgangspunten zijn goed. Die ondersteunen wij en geven ons vertrouwen’’, zo schrijven de vier organisaties in hun brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. ,,Helaas blijkt dat in het ontwerp geen rekening gehouden is met het ingezette beleid en dat de bruggen lager zijn dan de Centrale Commissie voor de Rijnvaart voorschrijft.’’
In de brief verwijzen de partijen ook nog naar een Kamerbrief van vorig jaar waarin staat dat bij een hoogte van minimaal 11,35 meter boven de ‘maatgevende waterstand’ interactieproblemen tussen kruisend landverkeer en de containervaart vermeden worden. ,,De Merwedebrug ligt op de grens van een zeehavengebied. Gezien het belang van deze vaarwegcorridor en de drukke A27 menen wij dat dit uitgangspunt ook voor de Merwedebrug van toepassing is.’’

,,De verstedelijking zet door en het verkeer intensiveert. Dat vraagt om vooruit denken en investeringen die de toets des tijds kunnen doorstaan. Wij pleiten ervoor om de verkeersstromen zo veel mogelijk te scheiden. Bij voorkeur door te kiezen voor tunnels, maar als dit niet haalbaar is, moet een brug zo hoog mogelijk zijn, met minimaal de huidige doorvaarthoogte om functieverlies te voorkomen.’’
Genoemde organisaties vragen minister Van Nieuwenhuizen de ‘ernstige fout’ te corrigeren. ,,Daarnaast zouden wij graag meer betrokkenheid bij het ontwerp en de uitvoering van de werken krijgen, zodat wij nautische praktijkkennis kunnen inbrengen. Wij hopen en vertrouwen erop dat er voldoende rekening gehouden wordt met de belangen van de scheepvaart en het definitieve ontwerp aangepast wordt tot een toekomstbestendige hoogte.’’
Rijkswaterstaat zegt in een reactie dat naar de exacte doorvaarhoogte van de nieuwe bruggen nog onderzoek loopt. ,,Naar verwachting komt de minister binnen een half jaar met een besluit. Hierbij worden de belangen van de scheepvaart en weggebruikers zorgvuldig afgewogen.’’