Het nieuwe patrouillevaartuig SPN-01 is zopas in Oostende plechtig in gebruik genomen. De vloot van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) stelt bemande vaartuigen ter beschikking aan klanten vanuit de diverse overheden. De SPN-01 werd in nauwe samenwerking met de Scheepvaartpolitie van de Federale Politie uitgetekend en gerealiseerd.

Matthias Vanheerentals

Net zoals de andere vaartuigen van het agentschap MDK gebruikt dit nieuwe vaartuig zwavelarme brandstof. De rompvorm is geoptimaliseerd en is duurzamer. ,,Het brandstofverbruik ligt veel lager in vergelijking met het vorige patrouillevaartuig’’, zegt Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van MDK. ,,De motoren leveren rechtstreeks de elektriciteitsvoorziening voor het hele vaartuig en de warmterecuperatie van de motoren zorgt voor een groot gedeelte van de verwarming aan boord.’’
De SPN-01 zal ingezet worden voor de eerstelijnspolitiezorg in het Belgische deel van de Noordzee. Het schip kan 24/7 uitvaren, met aan boord een schipper en een matroos van Vloot en twee leden van de Scheepvaartpolitie van de Federale Politie.

Volgens Marc De Mesmaeker, commissaris-generaal van de Federale Politie, komt het vaartuig er geen moment te vroeg. ,,Onze Noordzee is een zeer drukbevaren gebied waar verschillende gebruikers met soms conflicterende belangen hun dagelijkse activiteit uitvoeren. Het is daarnaast een potentieel ‘werkgebied’ voor mensensmokkel, drugshandel, milieudelicten en er liggen een aantal kritieke infrastructuren die de nodige aandacht vereisen. Daarvoor zal dit nieuwe vaartuig zeer dienstig zijn.’’