Port of Amsterdam

De Nederlandse zeehavens Rotterdam, Amsterdam, Terneuzen/Vlissingen, Moerdijk en Groningen hebben gezamenlijk de ‘World Ports Sustainability Award’ gewonnen. De prijs is voor een gezamenlijk project over de toepassing van OESO-richtlijnen voor zeehavens. Deze richtlijnen van de overheid gaan over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het internationaal zakendoen.
 
De Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ) heeft onderzocht hoe zeehavens hun rol en positie kunnen bepalen bij ethische vraagstukken rondom ladingstromen zoals milieuschade, mensenrechtenschendingen of uitbuiting. Ook wel IMVO-risico’s genoemd (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).
 
Aan de hand van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen heeft de BOZ onderzocht wat de rol en verantwoordelijkheid is van havens als één van de vele schakels in de handelsketen. En ook hoe zeehavens kunnen bijdragen aan het verkleinen van de IMVO-risico’s voor de ladingstromen die in de havens worden verwerkt of in de havens passeren. De zeehavens hebben de resultaten van dit onderzoek benut om een stappenplan op te zetten om de IMVO-risico’s in kaart te brengen en het arsenaal aan acties die in de invloedsfeer van zeehavens liggen in kaart te brengen. Het project is een voorbeeld hoe de havengemeenschap positief kan bijdragen aan de verduurzaming van ladingstromen.
 
Het onderzoek was onderdeel van het Werkprogramma Zeehavens waarin de BOZ, bestaande uit Port of Rotterdam, Port of Amsterdam, North Sea Port, Port of Moerdijk en Groningen Seaports, samenwerken met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat.
 
Nederlandse Zeehavens vereerd met award
Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam reageert verheugd namens de Nederlandse Zeehavens: “De Sustainability Award is een belangrijke erkenning door de International Association of Ports and Harbors (IAPH) voor de inspanningen van de Nederlandse zeehavens. Wij zijn dan ook zeer vereerd met deze Award. Het project heeft de samenwerking tussen de zeehavens versterkt op het gebied van duurzaamheid. De samenwerking zal ons blijvend versterken in de gezamenlijke ambities om stappen te zetten in het verduurzamen van een aantal internationale handelsketens. Ook zullen wij in gesprek blijven met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Sociaal Economische Raad over IMVO en verdere uitwerking van de thematiek.“
 
Achtergrondprogramma
In 2018 lanceerde de IAPH, de alliantie voor de wereldhavengemeenschap, het World Ports Sustainability Program. Binnen de IAPH werken de havens samen door kennis en ervaring over duurzame ontwikkeling binnen de internationale havengemeenschap met elkaar uit te wisselen. Sinds 2018 worden jaarlijks de World Ports Sustainability Awards uitgereikt voor best practices. De Nederlandse zeehavens hebben de Award ontvangen in de categorie Governance and Ethics. De Awards worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse IAPH World Ports Conferentie. Deze zou in 2020 plaatsvinden in Antwerpen maar is wegens COVID-19 geannuleerd en is nu alsnog digitaal uitgereikt aan de winnaars.