Evofenedex, de ondernemersvereniging voor handel en logistiek, kan zich niet vinden in het voornemen om de vrijstelling te verlengen van de EU-mededingingsregels voor containerlijnvaartrederijen.

Met die vrijstelling kunnen de grote lijnvaartrederijen afspraken blijven maken over bijvoorbeeld de hoeveelheid schepen die zij samen in een bepaalde periode laten varen. Volgens evofenedex schaadt de Europese Commissie met deze verlenging de samenwerking tussen partijen in de markt.
De Commissie wil de dienstverlening verbeteren aan handels- en productiebedrijven door een beter netwerk en vaarschema van de rederijen. Onderzoek van het International Transport Forum van de OECD (ITF) wees echter uit dat de vrijstelling van mededingingsregels daar niet aan bijdraagt.
,,De rederijen werken samen in wereldwijd opererende consortia. En de afspraken die ze in die consortia maken, zijn geheim’’, stelt directeur Machiel van der Kuijl van evofenedex. ,,Wij vinden het onwenselijk dat er een uitzondering kan zijn op Europese mededingingsregels terwijl de afspraken tussen containerrederijen niet openbaar zijn. Hierdoor beschikken hun klanten, de handels- en productiebedrijven, niet over de volledige informatie om een goede afweging te kunnen maken tussen aanbieders in de containerlijnvaart. Dit moet echt anders en dat zullen we de komende maanden in de marktconsultatie ook weer duidelijk aan de Commissie meegeven.’