De Ulstein S211 wordt gebouwd door en voor de Amerikaanse offshore windmarkt. (foto Ulstein)

Het Rotterdamse bureau voor scheepsontwerpen Ulstein Design & Solutions heeft voor het Amerikaanse offshore windparkbedrijf Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) het eerste onder Amerikaanse vlag varende onderzeese steenstortschip ontwikkeld.

Jan van de Nes

Het schip wordt gebouwd door de Amerikaanse Philly Shipyard en is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 operationeel voor de Amerikaanse offshore windmarkt. Het vaartuig is van het Ulstein S211 ontwerp. Nadat Ulstein het basisontwerp gereed had in december 2020 kreeg het bureau opdracht om het project voort te zetten met de integratie-engineering. In het inmiddels ondertekende scheepsbouwcontract is een optie voor een tweede schip opgenomen.
Om de lage emissie- en duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken, omvat het scheepsontwerp EPA Tier 4-motoren, plug-in walstroomaansluiting voor het laden in havens en batterijpakketten voor piekstroom onderdrukking. Het schip kan ook op biobrandstof varen en is voorzien van een actieve emissiebeheersingstechnologie. In de conceptfase werd de Ulstein Blended Design-methode gebruikt om de laadefficiëntie te verbeteren en het totale brandstofverbruik te verlagen.