NMT

Door een grote brand verloor opleider ROVC in mei 2018 haar hoofdgebouw in Ede en nagenoeg alle practicum-installaties. Het technische, praktijkgerichte opleidingsinstituut schakelde de hulp in van het bedrijfsleven. Ook Motrac Industries reageerde. Inmiddels zijn de plannen voor een nieuw praktijkcentrum klaar en is er, samen met Motrac Industries, een start gemaakt met het ontwerpen en realiseren van de benodigde hydraulische practicum-installaties.

Gesloten systeem
Hans Nijkamp, System Engineer Motrac Industries: “Wij zijn door ROVC benaderd om een testopstelling te leveren voor een hydraulisch gesloten systeem. Het technische bedrijfsleven heeft veel baat bij de praktijkgerichte opleidingen die ROVC biedt. We helpen ROVC dan ook graag uit de brand. Voor Motrac is het tegelijk een mooie gelegenheid om onze Motrac & Linde Hydraulics oplossingen te laten zien aan het bedrijfsleven.”
Motrac Industries heeft in overleg met ROVC een hydraulisch en mechanisch ontwerp gemaakt. Het uitgangspunt en de basis van dit ontwerp is de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de gesloten systeemcomponenten. Het gesloten systeem bestaat uit een Linde HPV02 55cc pomp en een HMV02 75cc motor. Erwin de Kruijff, Practicuminnovatiemanager ROVC, is enthousiast over de installatie: “Deze installatie gaat ROVC cursisten enorm helpen hun kennis over gesloten systemen te vergroten!”

Werking en functionaliteit
Met de testopstelling kan de werking en functionaliteit van een gesloten systeem getoond worden, zoals bijvoorbeeld toegepast in rijaandrijvingen, waterpomp- of fan-aandrijvingen, schroefaandrijvingen of stuursystemen op schepen, en asgeneratoren. In de opleiding kan de set gebruikt worden voor het identificeren van systeemcomponenten aan de hand van een bijbehorend hydraulisch schema, het effect van het variëren van slagvolumes van zowel de HPV pomp als de HMV motor op de volumestroom, werkdruk en toerentallen, het analyseren van de werking van het spoelsysteem (voedingspomp / uitspoelinrichting) en het zoeken van een storing in een gesloten systeem.

De installatie is inmiddels door Motrac Industries opgebouwd, aangesloten en getest. ROVC zou deze installatie vanaf maart in gebruik nemen in een deel van haar opleidingen. Door COVID-19 werd dit opgeschroefd naar juni.