Het Cygnus-platform waar het onderzoek van start gaat (foto: Neptune Energy)
Neptune Energy ontwikkelt samen met het Amerikaanse Environmental Defense Fund (EDF) een nieuw testsysteem om methaanemissies te meten van olie en gas van offshore installaties.

Jan van de Nes

Methaan is het belangrijkste bestanddeel van aardgas en een krachtig broeikasgas. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moet de methaanuitstoot tijdens de gasproductie worden verminderd. Daarvoor brengt een door EDF geleid team van internationale onderzoekers nu methoden in beeld om methaanemissies op installatieniveau te meten.

Drone-, vliegtuig- en methaandetectietechnologieën worden ingezet op het door Neptune geëxploiteerde Cygnus-platform in de zuidelijke Noordzee. Zo krijgen de onderzoekers een goed beeld van de operaties die kenmerkend zijn voor een offshore-installatie. Denk daarbij aan gasscheiding, gasdroging en gascompressietechnologie, affakkelen en ontluchten van leidingen.
Pete Jones van Neptune Energy laat weten dat zijn maatschappij met 0,01 procent al een van de laagste methaanintensiteiten in de sector heeft, vergeleken met het branchegemiddelde van 0,23 procent uitstoot. ,,Maar we willen verder gaan. We hebben ons ten doel gesteld om tegen 2030 een netto nul-uitstoot van methaan te realiseren.’’

Mark Brownstein, senior vice president energy van EDF: ,,Olie- en gasbedrijven hebben toezeggingen gedaan om de uitstoot aan te pakken, maar je moet het ook laten zien. Betrouwbare gegevens zijn de eerste stap. Wij zijn blij dat Neptune Energy emissierapportage, die gebaseerd is op nauwgezette wetenschap, waardeert.’’

Neptune hoopt op een betrouwbare benchmark voor het beoordelen van de totale methaanemissies. De studie begint in juli van dit jaar en de eerste resultaten worden verwacht in oktober. De uitkomsten zullen in 2022 worden gepubliceerd.

Cygnus
De grootste aardgasontdekking in de zuidelijke Noordzee in meer dan dertig jaar is nu het grootste gasproducerende veld in het VK, met een dagelijkse export van meer dan 250 miljoen standaard kubieke voet gas. Cygnus draagt voor zes procent bij aan de gasvraag in het VK en levert energie aan het equivalent van 1,5 miljoen Britse huizen. De boorcentra Cygnus Alpha en Bravo richten zich op tien putten.