Het Julianakanaal bij Urmond wordt het komende jaar verbreed en verdiept. (foto Rijkswaterstaat)

Bij Haven Stein in Urmond is Rijkswaterstaat deze maand begonnen met de verruiming van het Julianakanaal. Over een lengte van 400 meter wordt het kanaal verbreed en verdiept om zo ruimte te maken voor grotere schepen.
Aannemer Boskalis voert de verruiming van het Julianakanaal uit. Eerst wordt er met behulp van damwanden een bouwkuip in het Julianakanaal gemaakt. Na het droogpompen van deze bouwkuip kan de bodem worden ontgraven, waarna de aannemer een nieuwe bodembescherming aanbrengt. Vervolgens wordt de kuip weer gevuld en kunnen de damwanden worden verwijderd. Tijdens de werkzaamheden wordt de scheepvaart in het kanaal extra begeleid. Naar verwachting is het project eind juni 2020 klaar. Het verruimen van het Julianakanaal is een onderdeel van het project Maasroute. Hiermee wordt de Maasroute geschikt gemaakt voor grotere binnenvaartschepen. Vanaf 2024 kunnen schepen van 190 meter lang, 11,4 meter breed en met een diepgang van maximaal 3,5 meter over de Maas en het Julianakanaal van en naar België en Duitsland varen.