In de Rotterdamse haven waren vorig jaar twee dodelijke ongelukken te betreuren. Het aantal ongevallen met pleziervaart steeg, maar ligt hier beduidend lager dan elders in het land, omdat beroepsvaart de overhand heeft. (archieffoto Havenbedrijf Rotterdam/Leon Willems)

Er zijn vorig jaar meer ongevallen op het water geweest met pleziervaart en onervaren schippers. Rotterdam, logisch als grootste haven, voert de lijst aan met 151 scheepsongelukken in ons land, waarbij tien recreatievaartuigen waren betrokken. Er vielen op de binnenwateren vijf dodelijke slachtoffers en 71 gewonden.

Over heel Nederland gezien, inclusief de grote zeehavens, vonden op het water 1277 ongelukken plaats. Opvallend daarbij is dat bij de helft de pleziervaart betrokken is: jetski’s, sloepen, raceboten, et cetera. In de Rotterdamse regio is dit aantal met recreatievaart veel geringer dan elders in het land, omdat beroepsvaart de overhand heeft.
Eerder schreven deskundigen het aantal ongevallen met pleziervaart toe aan toenemende drukte op het water. Zorgelijk is dat nu door de coronacrisis het water nog meer in trek is bij recreanten.
De cijfers zijn gepresenteerd door Rijkswaterstaat en onderstrepen wel de zorg van de Rotterdamse havenmeester René de Vries. Die gaf eerder al aan dat het nog steeds relatief weinig ongevallen zijn in zijn drukke haven (inclusief Dordrecht met 41 ongevallen), maar dat de trend met pleziervaart wel meer aandacht vraagt.
Het gaat vaak mis op drukke punten waar recreatievaart en beroepsvaart samenkomen. Een onjuiste inschatting van elkaars manoeuvres, beperkte zichtlijnen en of snelheid kan tot gevaarlijke situaties leiden, schrijft Rijkswaterstaat.
Over het algemeen zijn er vorig jaar in Nederland wel minder scheepsongelukken geregistreerd dan in 2018 (78 minder), maar er zijn meer slachtoffers te betreuren. Zo waren er in 2019 meer zeer ernstige scheepsongevallen (vijf stuks) geregistreerd op het Nederlandse deel van de Noordzee ten opzichte van de afgelopen jaren (één ongeval in 2018 en twee ongevallen in 2017). Er is geen duidelijke verklaring voor dit hogere aantal gevonden, aldus Rijkswaterstaat
In Rotterdam en Dordrecht vonden vorig jaar twee dodelijke ongelukken plaats. Een 62-jarige vrouw overleed na een aanvaring tussen een sloep en een speedboot in Rotterdam op de Maas. Een 51-jarige vrouw uit Papendrecht verloor het leven toen ze met een snelle boot tegen de kade botste in de Derde Merwedehaven.