Het complex bij Ravenswaaij in Gelderland. (foto Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat is gestart met de aanbestedingsprocedure voor de renovatie van de Prinses Marijkesluis. De aankomende renovatie heeft als doel dat het complex de komende dertig jaar betrouwbaar, beschikbaar en veilig functioneert. De werkzaamheden starten in 2023 en zijn naar verwachting medio 2025 gereed.

De Prinses Marijkesluis ligt bij Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal. Het complex bestaat uit twee sluiskolken, een vaste brug voor het wegverkeer, een keerschuif, een dieselgemaal, drie lokale bediengebouwen, afmeervoorzieningen en remmingwerken. Het object is gebouwd in 1939 en in gebruik genomen na de Tweede Wereldoorlog. De keerschuif is gerealiseerd in 1979.
De waterkerende functie van de keerschuif en sluis beschermen ongeveer 330 duizend inwoners van de Betuwe. Tijdens de renovatie van 2023 tot en met 2025 is er minimale hinder voor scheepvaart.