Het afval wordt vervoerd door een emissievrije duwbak op de gracht en kleine elektrische vuilniswagens.

CityBarge, Renewi en hun logistieke partners beginnen met het vervoer van bedrijfsafval over de Leidse grachten. De missie van CityBarge is steden leefbaarder te maken door bestaande grachten in ere te herstellen en ze te gebruiken voor de aan- en afvoer van goederentransport.

Door een combinatie van een emissievrije duwboot en duwbakken worden logistieke stromen in de binnenstad verplaatst van de weg naar het water. Dit sluit aan bij de duurzaamheidsstrategie van waste-to-product bedrijf Renewi om CO2-uitstoot bij afvalinzameling in steden te verminderen.
Vervoer over bestaande grachten in combinatie met hubs aan de rand van de stad en kleine elektrische voertuigen of fietsen is een duurzaam alternatief voor het ‘oude’ goederenvervoer dat in historische steden veelal leidt tot opstoppingen en andere overlast.
CityBarge is met steun van de provincie Zuid-Holland binnen het investeringsprogramma ‘Investeren om te vernieuwen’ tot stand gekomen. De eerste productieproef betreft het ophalen van bedrijfsafval bij ondernemers in de Leidse binnenstad. Naast Renewi is ZoevCity een partner in het proces die met kleine elektrische vuilniswagens het vuilnis naar de door CityBarge speciaal ontworpen duwbak en afvalcontainer brengt. Bouwmaterialen Nederland (BMN) en CityHub bieden geschikte overslaglocaties aan het water.