Meer dan 160 basisschool-leerlingen van groep 8 kregen medio oktober een unieke kans om een kijkje te nemen op het motortankschip Virginia van Wijgaart Shipping uit Zwijndrecht. Dit op verzoek van Loket Zwijndrechtse Waard dat een vakroute Techniek en Scheepvaart heeft. Stichting Vrienden van de Binnenvaart maakte het mogelijk.
Leo van Teeffelen

Het bezoek maakt deel uit van een kennismakingsronde voor de leerlingen van basisscholen De Klimboom, De Watervlinder, IKC De Tweestroom en IKC De Meander. Ze bezochten naast Loket Zwijndrechtse Waard ook het DevelsteinCollege en het Walburg College. Het leukste uitstapje was het bezoek aan het schip. In groepjes bekeken ze onder leiding van kapitein Kevin het stuurhuis en onder leiding van kapitein Timo het dek en de machinekamer. Ook konden ze op de roef naar binnen gluren in de woning. Een van de leerlingen was verbaasd over de luxe: ,,Daar zou ik wel willen wonen.’’

Meerdere leerlingen maakten zich bezorgd over de aanwezigheid van PlayStation op het schip. Zij konden worden gerustgesteld; zowel bovendeks als onderdeks kan dit worden gespeeld. Dat er twee kapiteins zijn op het schip is volgens het gezegde niet zo’n goed idee, maar de Virginia vaart vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Dan zijn twee kapiteins wel zo handig.

Organiseren
,,Een bezoek aan een binnenvaartschip is nog niet zo makkelijk te organiseren’’, zegt John van de Wijgaart. ,,Dit schip vaart inderdaad 24/7. Maar één keer in de vijf jaar moet het klasse maken, het wordt dan gecontroleerd of het aan alle regels voldoet. Alleen als alles goed is, wordt het scheepvaartcertificaat verlengd. Het is te danken aan Dolderman en Scheepswerf Kooiman Hoebee, die extra hard gewerkt hebben, dat de Virginia nu aan de Euryzakade ligt. Vanochtend vroeg hadden we nog de proefvaart, we waren net op tijd terug om de kinderen te kunnen ontvangen.’’

Organisator De Vrienden van de Binnenvaart zet zich ervoor in om te bevorderen dat jonge mensen kiezen voor een baan in de maritieme sector. Van de Wijgaart: ,,Voor ons is het belangrijk dat de kinderen én de ouders enthousiast worden voor een baan in de maritieme sector. Je kunt in twee of drie jaar al zo’n schip besturen als dit. Vroeger was dat altijd onderaan beginnen, maar een vliegtuigpiloot hoeft geen ervaring te hebben in het vervangen van een wiel. Dat is dus veranderd. Meerdere keren per jaar scholen enthousiasmeren, snuffelstages bevorderen in plaats van gelijk een hele week en bezoeken als deze organiseren vind ik belangrijk. Ik zou het volgende week zo weer doen.’’

Nog geen twee uur nadat de laatste leerling is vertrokken en het schip is ontdaan van duizenden schoenafdrukken, vertrekt het naar Rotterdam om te laden voor VT, de Verenigde Tankrederij. Albert de Zwart van Loket hoopt van harte op aanvragen voor meer informatie. Dat kan op adezwart@loketzwijndrecht.nl.

Meer over de vrienden is te zien op vriendenvandebinnenvaart.com