De eerste tender voor het indienen van aanvragen voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) sluit op 6 oktober 2020. Inhoudelijk is de regeling onveranderd, maar er zijn op basis van de evaluatie over de jaren 2017 en 2018 wel een aantal aanpassingen gedaan in het aanvraag- en beoordelingsproces om de effectiviteit van de regeling te verbeteren. De eerste informatiebijeenkomst is georganiseerd  door NMT en RVO en is gehouden op 8 juli, waarin deze veranderingen werden toegelicht en er gelegenheid was tot het stellen van vragen. Mocht je deze bijeenkomst hebben gemist of nog vragen hebben over het indienen van een aanvraag, meld je dan aan voor de tweede bijeenkomst. Deze zal plaats vinden op 9 september van 14.00 – 15.30 uur en zal online worden gehouden via Zoom.

Op de dag van de bijeenkomst sturen we je de link voor de bijeenkomst toe.

Over de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw
Via de SDS stimuleert de Nederlandse overheid de marktintroductie van duurzaamheid-bevorderende innovaties in de scheeps(om)bouw en op offshore-constructies. Scheepswerven lopen een risico bij de ontwikkeling van maritieme innovaties. Door gebruik te maken van de SDS-subsidie kunnen zij deze risico’s ondervangen. Naast de maatschappij profiteren ook de reders en maritieme toeleveranciers van een versnelde toepassing van duurzame maritieme oplossingen.
Inhoudelijk is de regeling, die al bestaat sinds 2017, onveranderd. Echter op basis van de evaluatie over de jaren 2017 en 2018 zijn wel een aantal aanpassingen gemaakt om de effectiviteit van de regeling te verbeteren. Het grootste verschil is de keuze om af te stappen van het first-come-first-serve model en te kiezen voor een tender die gedurende een periode open staat. Alle ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld op een aantal concrete criteria, waarna de hoogst scorende projecten als eerste subsidie toegewezen zullen krijgen. Hiermee is de kwaliteit van de aanvragen het eerste en meest belangrijke selectiecriterium geworden. In 2020 is er één tender, in de volgende jaren zal er zowel in het voorjaar als in het najaar een tender worden opengesteld.