Minister aan zet bij kreunende sluis Weurt

Nieuwe sluiting van de kreunende sluis Weurt-West en de schutsluis in Heumen zorgt voor woede bij schippers en ondernemers. Tot in september wordt er weer gewerkt aan onderhoud. Voor Koninklijke Binnenvaart Nederland is de maat vol. Minister Harbers moet zijn beloftes waarmaken.

Ellen Lengkeek

De tijdelijke herstelwerkzaamheden aan de sluizen zorgen al lange tijd voor kopzorgen. Vooral grote schepen, die zo de snelste route naar Nijmegen en Limburg pakken, ondervinden er financiële schade van. Kopzorgen zijn er ook voor Rijkswaterstaat zelf, dat ter compensatie de stremming van de sluis Sint-Andries heeft aangepast om de doorvaart te kunnen garanderen en naar Frankrijk moest uitwijken om een aannemer te vinden. Alleen al dit jaar lag de westkolk van Weurt er enkele maanden uit. Er zijn tientallen stremmingen per jaar doordat er een structureel probleem is met de smering van de bewegende delen van de sluis waardoor er schade optreedt. Gedupeerden spreken van ‘oplapwerk’.
Om er een flinke streep onder te zetten, wil Rijkswaterstaat de totale renovatie van de krakkemikkige sluis Weurt naar voren halen. Het grote werk stond gepland voor het jaar 2028. Volgend jaar moet duidelijk worden hoeveel tijdwinst er kan worden gepakt. De problemen leidde zelfs tot Kamervragen van de SGP en de belofte van minister Harbers om de renovatie naar voren te halen. ,,Waarschijnlijk komt hier in het voorjaar van 2023 meer duidelijkheid over’’, aldus de minister.

Minister Harbers: ‘Volgend voorjaar weten we meer.’

Dweilen
Brancheorganisatie KBN maakt zich al lange tijd sterk om de problemen op te lossen en vindt de stremmingen ‘niet langer acceptabel’. ,,De situatie bij sluis Weurt valt niet meer goed te praten richting de scheepvaart en de logistieke bedrijven in Limburg’’, vertelt Rob Leussink, directeur Koninklijke Binnenvaart Nederland. ,,Het begint bijna een klucht te worden. Wij maken ons grote zorgen. We hebben de problematiek bij de minister van Infrastructuur en Waterstraat onder de aandacht gebracht en dringen er bij het Rijk op aan dat de renovatie naar voren wordt gehaald en zo spoedig wordt uitgevoerd, anders blijft het dweilen met de kraan open. Wij vragen de minister niet langer de gevolgen van de problemen bij sluis Weurt op te lossen, maar de oorzaak aan te pakken. Dat kan volgens ons alleen door de renovatie van de sluis niet langer uit te stellen’’, aldus Leussink.

Rijkswaterstaat heeft bij het laatste onderhoud moeten uitwijken naar een Franse aannemer omdat in Nederland niet snel een bedrijf kon worden gevonden. Ook is het soms zoeken naar onderdelen en tijdige levering daarvan.

Minister
Minister Harbers is nu aan zet. Daarvan zou spoedige actie verwacht mogen worden na zijn beloftes gedaan in een gesprek met het Centraal Overleg Vaarwegen (COV).
Drie maanden geleden zei hij daar nog binnen twee jaar met een plan te komen waarmee in twintig jaar tijd de vervanging en renovatie van infrastructuur vorm krijgt. Die twintig jaar heeft hij nodig om het achterstallig onderhoud aan sluizen te herstellen, ontstaan bij de vorige kabinetten door bezuinigingen. Harbers in dit gesprek: ,,Het op orde brengen en houden van de basis van infrastructuur is een van de belangrijkste speerpunten van mijn beleid.’’ Het kabinet heeft 1,5 miljard extra uitgetrokken voor infrastructuur in brede zin. Harbers gebruikt een deel daarvan om snel grote problemen aan te kunnen passen. Of Weurt daar onder valt zal blijken.

144 duizend containers
Bij sluis Weurt passeren jaarlijks 25 duizend schepen die zo’n 25 miljoen ton lading vervoeren, inclusief 144 duizend containers. Weurt is een belangrijk knooppunt richting het zuidelijk deel van de Maas en Limburg en is onderdeel van de internationale route naar België. Als de doorvaart wordt belemmerd, moeten schepen fors omvaren en is de Maasroute niet altijd meer toegankelijk voor het maatgevende schip, klasse Vb.
(bron KBN)