Zeeuwse wateren worden steeds drukker, stelt de Veiligheidsregio. (foto North Sea Port)

De nieuwe zeesluis bij Terneuzen, een snellere Seine-Scheldeverbinding en de toename van het aantal riviercruiseschepen kunnen ertoe bijdragen dat er meer ongelukken ontstaan op de toch al drukke Zeeuwse wateren. Daarvoor waarschuwt de Veiligheidsregio Zeeland.

Ellen Lengkeek

Het stijgend aantal cruisevaarten baart de Veiligheidsregio vooral zorgen. ,,In december 2015 kondigde de Stichting Cruisevaart Zeeland al aan dat zij het aantal riviercruiseschepen dat Zeeland aandoet haast wil verdubbelen van 270 naar 450 per jaar. In 2018 is de Dutch Delta Cruise Port opgericht met als doel meer cruiseschepen naar Zeeland te lokken. Voor zeecruiseschepen is het streven om het aantal dat in 2020 in Vlissingen aanmeert op twintig te krijgen. Door de toegenomen drukte op rivieren zoals de Rijn en de Donau wijken cruiseschepen uit naar de Deltawateren. De onbekendheid met dit gebied en de grotere afstand naar de oevers houden risico’s in’’, staat te lezen in het rapport dat vooruit blikt over de periode 2019 tot 2023.
Scenario’s die zich voor kunnen doen volgens de Veiligheidsregio, zijn (bijna) aanvaringen met veel glasschade en mogelijk zinken van het schip tot gevolg, strandingen, brand aan boord, ziekte aan boord, ordeverstoring en grootschalige ontscheping van (minder valide) opvarenden in een korte tijd. ,,Risicofactoren voor de cruisevaart zijn strakke vaarschema’s, vermoeide bemanning, beperkte veiligheidsopleidingen en ervaring, een diversiteit aan nationaliteiten aan boord en beperkte aanwezigheid van medische voorzieningen en reddingsmiddelen.’’

Veel drukker
De regio stelt dat er meer binnenvaart en zeeschepen naar Zeeland zullen komen en het veel drukker wordt op de wateren dan het nu al is. Het Deltawaterengebied vormt de internationale toegangsroute naar de havens van Antwerpen en North Sea Port (Vlissingen-Oost, Terneuzen en Gent) en Zeeland is gelegen aan de Noordzee met haar drukke vaarroutes richting onder meer Rotterdam. Naast watersport en vrachtvervoer vaart er een fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens. Het veer vervoert jaarlijks zo’n 700 duizend reizigers. Tenslotte zijn er in de zomermaanden nog enkele pontjes in de vaart
De Veiligheidsregio wijst onder meer op de grote nieuwe zeesluis in Terneuzen die nu wordt aangelegd en meer scheepsverkeer aantrekt naar het havengebied van Gent. Een andere relevante ontwikkeling is de Seine-Scheldeverbinding. Dit nieuwe kanaal verbindt straks de belangrijke vaarwegen van de rivieren de Schelde en de Seine met elkaar. ,,Daardoor kunnen grote binnenvaartschepen vanaf de Westerschelde rechtstreeks doorvaren naar Parijs. Ook dit zal leiden tot een toename van het scheepvaartverkeer’’, staat te lezen in het rapport. De nieuwe zeesluis moet over twee jaar klaar zijn voor de eerste grote schepen.

Drukke routes

De meeste scheepvaartbewegingen in 2017 waren op de Westerschelde, het Schelde-Rijn Kanaal en de route via de Krammersluizen, Oosterschelde en het Kanaal door Zuid-Beveland. Hier zal het risico op een incident het grootst zijn. Met name omdat op deze wateren beroepsvaart en pleziervaart samenkomen en scheepvaartverkeer elkaar vaak kruist. Alleen al op de Westerschelde komen jaarlijks ruim vijfhonderd riviercruiseschepen voorbij.

Bereikbaarheid bij een ongeluk

De impact van een incident op het water wordt mede bepaald door de bereikbaarheid en tijd die hulpdiensten nodig hebben om de plaats van het incident te bereiken. De samenwerking met andere organisaties als Rijkswaterstaat, KNRM en Kustwacht maakt dat incidenten vaak complex zijn wat betreft de inzet van de hulpdiensten, schrijft de Veiligheidsregio Zeeland in het risicoprofiel. Binnen Zeeland is de samenwerking bij incidenten op het water geregeld in het Incidentbestrijdingsplan Deltawateren.