‘We waren voorbereid, maar toch sloeg corona als een bom in. De operatie op orde houden is de haven draaiend houden’, aldus Jordy Husslage, Hoofd Operatie bij Port of Amsterdam. In dit artikel blikt Jordy terug op drie weken crisisoperatie in de haven.  

Hoe gaat het nu?
‘Het gaat goed. Het virus heeft gelukkig nog weinig collega’s geraakt en we doen er binnen onze operatie ook alles aan om dit zo te houden. Sinds februari vragen we een Medical Declaration of Health op bij alle zeeschepen die onze haven bezoeken. Met dit formulier krijgen we meer informatie over de gezondheid van de bemanning aan boord van deze schepen. Als er zieken aan boord zijn het schip, nemen we contact op met de GGD.  
Vervolgens hebben we begin maart onze operationele locaties afgesloten voor externen, ook voor de collega’s van kantoor. Ook hebben we besloten om geen inspecties meer te doen aan boord van zee- en binnenvaartschepen, tenzij het om een schip met gegaste lading gaat of we een risico voor mensen of omgeving zien. Daarnaast hebben we onze mensen in vaste teams ingeroosterd, zodat het aantal collega’s die zij zien tot een minimum blijft beperkt. Dat is allemaal aan de preventieve kant. We hebben ook diverse maatregelen getroffen aan de repressieve kant. Denk hierbij aan uitwijkplannen voor als de verkeerstoren of sluisposten besmet gebied zijn. Of een plan van aanpak uitgewerkt voor als er een contactonderzoek gedaan moet worden. 

Hoe zorgen jullie ervoor dat de operatie overal op is voorbereid?
De afgelopen weken hebben we non-stop gewerkt. Wij zijn voorbereid op diverse scenario’s, hebben protocollen klaarliggen die al zijn getest, zijn continu in overleg met de GGD en onze eigen bedrijfsarts en zijn in een crisisstructuur gaan werken. Binnen Divisie Havenmeester houden we verder dagelijks ons OPO-overleg (Operatie, Personeel en Opleiding). Dankzij dit overleg behouden we het overzicht en hebben we grip op de operatie. Onze lijnen zijn kort en dat werkt heel goed. Naast dit OPO-overleg, spreken we ook dagelijks met het havenbedrijfsleven. Hoe vergaat het onze klanten en nautische partners tijdens deze crisis?  Ook dat is erg belangrijk voor een compleet beeld van de haven. Ook zijn we regionaal aangehaakt bij de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. Met de veiligheidsregio stemmen we bijvoorbeeld ons cruisebeleid en onze continuïteitsplannen af. Tevens staan we continu in contact met Rijkswaterstaat, omdat we natuurlijk letterlijk in elkaars vaarwater werken.
 
Hoe gaan jullie om met de maatregelen van het kabinet?
Ondanks al deze voorbereidingen, sloegen de nieuwe maatregelen van het kabinet van 12 maart (zoveel mogelijk thuis blijven, bijeenkomsten mijden) toch nog in als een bom. We gingen in Nederland in een week tijd van “in je elleboog niezen en hoesten en goed handen wassen”, naar massaal thuis werken en zoveel mogelijk contact vermijden. Gelukkig hebben we een heel duidelijk protocol over welke maatregelen in welke situatie gelden. Dat protocol blijven we herhalen. Daardoor weet iedereen in de operatie waar ze aan toe zijn.’ 

Hoe gaat de operatie om met deze nieuwe situatie?
Voor mij zijn mijn collega’s bij de operatie ook helden. Zij zorgen dat de haven openblijft en zijn onderdeel van een vitaal proces: scheepvaartafhandeling. Zij zorgen dat de sluis wordt bediend, dat er een planning is, dat het scheepvaartverkeer veilig door de haven wordt begeleid en dat er toezicht en handhaving plaatsvindt. Ook in deze tijd is dat erg belangrijk, want de haven moet veilig blijven. Ik vind het stoer om te zien hoe goed zij met de veranderingen omgaan. Er is veel begrip voor de nieuwe werkwijze en maatregelen. En ja, soms is er ook angst. Wat moet je bijvoorbeeld doen als je moet handhaven aan boord van een schip? Of kan je wel voldoende afstand houden van directe collega’s? Daar praten we dan over.  

Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd?
Persoonlijk heb ik van deze situatie een aantal levenslessen geleerd: blijf duidelijk en eerlijk communiceren. De BOB-methode (Beeld-Oordeel-Besluit) is in een crisis een heel goed model om snel tot uniformiteit en duidelijkheid te komen. En minstens zo belangrijk is, naast het managen en protocollen opstellen, de persoonlijke kant van leidinggeven. Verplaats je in de zorgen en angsten van jouw mensen. Heb daar aandacht voor en neem tijd voor een praatje, ook als je nog tien andere dingen te doen hebt.’