De diversiteit van de binnenvaartvloot moet divers blijven om ook bedrijven aan kleiner vaarwater te bedienen. (archieffoto)

Er moet zo snel mogelijk een brede werkgroep komen die zich richt op de uitvoering van CCR-regels voor bestaande binnenvaartschepen. Minister Van Nieuwenhuizen wil hier ook andere Europese landen bij betrekken. Schippers zijn 
er blij mee.

Auteur: Ellen Lengkeek

De werkgroep die zich gaat buigen over de nieuwe CCR-eisen, die vanaf 2035 ingevoerd worden, dient zo snel mogelijk van start te gaan, vinden zowel ministerie, ondernemersvereniging evofenedex als de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV). Dat blijkt uit een gesprek dat minister Cora van Nieuwenhuizen onlangs met ASV heeft gevoerd. De organisatie spreek van een crisis in de binnenvaart.Het ministerie bezocht ook het oude binnenvaartschip de Andamento in verband met de praktische gevolgen van de CCR-eisen. De schippersvereniging was na afloop bijzonder enthousiast over de ontmoeting met de minister van Verkeer en Waterstaat. ,,Het was een bijzonder inhoudsvol en constructrief gesprek’’, aldus ASV-woordvoerster Sunniva Fluitsma. ,,De minister kwam met een aantal krachtige initiatieven. Ze heeft van ons ook argumenten gekregen om omliggende landen te overtuigen actie te ondernemen op de CCR/CESNI-eisen. Het ministerie gaat dit gebruiken om een beleidsstuk te schrijven waarmee men de omringende landen over de streep wil trekken om iets te doen.’’

Niet uitvoerbaar
Verscherpte CCR-eisen voor oudere schepen zijn al jarenlang gespreksstof en reden tot veel boosheid onder schippers. Vooral schepen tot 1500 ton kunnen er in de praktijk niet aan voldoen. De kosten die moeten gemaakt worden om aan de eisen te voldoen staan volgens veel schippers geen verhouding tot het nut ervan. Ook zijn ze technisch niet altijd uitvoerbaar. 
Evofenedex zet zich in voor handels- en productiebedrijven, die ook door de binnenvaart worden bevoorraad. Als de kleine binnenvaartvloot verder inkrimpt, moet op meer wegvervoer worden overgestapt, stelt de organisatie. 
De nieuwbouweisen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) waaraan binnenvaartschippers moeten voldoen zorgen voor flink wat problemen, stellen ASV en evofenedex. ,,De eerste nieuwbouweisen waaraan bestaande schepen aan moesten voldoen gingen van kracht per 2010 en 2015’’, brengt Flluitsma in herinnering. ,,Ten tijde van de crisis konden schippers gebruik maken van de crisishardheidsclausule, waardoor ze aan bepaalde eisen nog niet hoefde te voldoen. Andere eisen – onder andere die voor geluid – werden via een moratorium uitgesteld tot 2020. Vanaf 2020 moeten alle schepen alsnog aan deze uitgestelde en aangepaste eisen voldoen. Daarbij moeten de schepen met een bouwjaar van voor 1976, dus alle kleinere schepen, aantonen dat deze schepen aan de geluidseisen voldoen’’, aldus Fluitsma.

Stahoogte
,,Daar komt bovenop dat de eisen die ingaan in 2035 voor veel oudere, en vooral de kleinere, schepen onhaalbaar zijn, waardoor investeren vanaf 2020 de moeite niet meer lijkt te lonen. 
Voorbeelden van eisen vanaf 2035: denk aan de stahoogte in de woning, de breedte van een deur of trap of de loopruimte om een bed. Hierdoor dreigt het uitsterven van de binnenvaartvloot tot 1500 ton op korte termijn’’, stelt ook evofenedex. 
Ook moet er volgens de partijen worden gekeken naar de hardheidsclausule, waarbij de overheid van dwingende wetgeving kan afwijken. ,,Het ministerie ziet graag dat schippers een beroep op de hardheidsclausule doen. Zo wordt de ernst van de situatie duidelijk en kan er gekeken worden hoe deze clausule in de praktijk uitpakt’’, aldus Fluitsma

Divers
Een diversiteit van de binnenvaartvloot met voldoende aanbod van schepen onder de 1500 ton is belangrijk, stellen ASV en evofenedex. Veel bedrijven die gebruik maken van binnenvaart zijn gevestigd aan kleinere vaarwegen of hebben geen opslagcapaciteit voor enorme voorraden.
Sunniva Fluitsma zegt hierover: ,,Wanneer het aanbod van kleinere schepen afneemt zal de binnenvaart het vaker afleggen tegenover wegvervoer. De eisen die vanuit de CCR worden opgelegd treffen deze schepen extra hard. De kosten die gemaakt moeten worden om aan de eisen te voldoen staan immers in geen verhouding tot de opbrengst die ervan komt.’’
,,Ook gaan de kosten die gemaakt worden ten koste van de verdere vergroening of innovatie van de sector. Het ministerie ziet ook in dat de binnenvaartsector hiermee voor een onmogelijke opgave komt te staan.’’ ASV wijst ook op de steeds vaker voorkomende extreme lage waterstanden, waardoor de inzet van het kleinere schip meer is gewenst.