In mei volgend jaar vindt in Rotterdam het eerste internationale klimaatcongres plaats van het World Ports Climate Action Program (WPCAP).

Binnen WPCAP, vorig jaar opgericht op initiatief van Havenbedrijf Rotterdam, werken toonaangevende Europese en Amerikaanse havens samen aan plannen om CO2-uitstoot van de scheepvaart en havens te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.
Tijdens het eerste congres worden de resultaten van de inspanningen gedeeld met geïnteresseerde havens, de scheepvaartsector en overheden (havensteden en nationale overheden). Ook moeten dan afspraken gemaakt worden over vervolgstappen.

De vijf werkgroepen van WPCAP kijken onder andere naar efficiency van het afhandelen van schepen in havens, het klimaatneutraal maken van het laden en lossen van schepen, walstroom en alternatieve brandstoffen. Door kennis te delen, gezamenlijk projecten te ontwikkelen en beleid te maken en de scheepvaartsector daarbij te betrekken, verwachten de havens meer concrete voortgang te boeken dan wanneer zij dat ieder voor zich doen.
Rotterdam heeft de ambitie koploper te zijn in de energietransitie. De projecten die nu in voorbereiding zijn om de industrie in de Rotterdamse haven te verduurzamen zorgen samen voor bijna 25 procent van de Nederlandse CO2-reductie in 2030, nog exclusief het stoppen met kolen voor elektriciteitsproductie.