Wethouder Jansen, René Beute.

Zo’n vijfendertig bedrijven hebben interesse getoond om zich te vestigen op het braakliggende schokbetonterrein in Zwijndrecht. De animo voor het 7,5 hectare grote gebied, waar een nautisch-maritiem centrum moet verrijzen, is tekenend voor de grote behoefte aan kaderuimte in de Drechtsteden.

Claudia Langendoen

Met zes tot zeven kandidaten wordt nu serieus gesproken. Het gaat om grotendeels nieuwe bedrijvigheid voor Zwijndrecht. Eén koopcontract, met een scheepswerf, is al getekend. De werf is gepland aan de Uilenhaven. Ook komt er sowieso een nachtponton voor de waterbus. Daarvoor tekent de Swets ODV Groep dat het vervoer over water tussen Rotterdam en de Drechtsteden gaat verzorgen. Het nachtponton wordt in oktober of november operationeel. In het monumentale gebouw op het terrein komt het hoofdkantoor van het bedrijf.
Het zijn dit soort projecten die de Drechtsteden lucht moeten geven. Want het tekort aan ruimte voor watergebonden bedrijvigheid is groot in het na Rotterdam en Amsterdam derde maritieme knooppunt van Nederland, dat bekend staat om z’n grote maakindustrie. En waar bedrijven van grote naam zijn gevestigd, zoals de toonaangevende waterbouwer Boskalis. Tientallen bedrijven hebben er uitbreidingwensen of willen zich van buiten in de Drechtsteden vestigen, maar krijgen geen kans omdat er simpelweg niet voldoende bedrijfsterreinen beschikbaar zijn.

Clustering
,,Elke watergebonden locatie die vrijkomt in de regio geniet daarom enorm veel interesse’’, ziet acquisitiemanager René Beute van DEAL Drecht Cities, dat de economische werving en promotie van de zeven Drechtsteden verzorgt. Daartoe behoren naast Zwijndrecht ook Dordrecht, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht. De rivieren Beneden-Merwede, de Noord en de Oude Maas komen er samen.
,,Het kan zijn dat er nu met zes tot zeven partijen serieus gesproken wordt, maar de animo is veel groter’’, wijst hij op de vijfendertig partijen die volgens betrokkenen interesse hebben getoond.
Het voormalige terrein van de betonfabriek Loveld ,waar decennia terug de vooruitstrevende betontechniek werd ontwikkeld, biedt mogelijkheden voor clustering van bedrijvigheid. Zo verduidelijken wethouder Tycho Jansen van de gemeente Zwijndrecht en projectmanager Otto Verschoor van de Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D). Die laatste partij treedt als tussenpersoon op tussen de gemeente Zwijndrecht en bedrijven die zijn betrokken bij de ontwikkeling van het terrein tot nautisch-maritiem cluster.
Cijfers over onder andere het aantal toe te voegen banen, wensen zij niet te verstrekken, ook een streefaantal wordt niet genoemd. Wel benoemen beiden de mogelijkheden voor bijvoorbeeld het delen van kaderuimte en andere samenwerkingsvormen tussen bedrijven.

Wethouder Jansen:
‘Er komt onder andere op het gebied van energietransitie en technische ontwikkelingen veel op de maritieme sector af’

Investeren
,,Wat dat betreft hebben de bedrijven die interesse hebben getoond zich als vanzelf uitgeselecteerd op basis van de verbinding die zij hebben’’, verduidelijkt wethouder Jansen, eveneens zonder specifieke bedrijfsnamen te noemen. ,,Er ontstaat een concentratie van bedrijvigheid die zeer welkom is. Er komt onder andere op het gebied van energietransitie en technische ontwikkelingen veel op de maritieme sector af. Dat is ook een reden waarom bedrijven willen investeren in deze locatie.’’
Het bijzondere aan het project is dat de gemeente de grond aan een samenwerkingsverband van bedrijven heeft verkocht en daarmee als overheid bewust een stapje terug heeft gedaan. ,,De kracht van dit project zit ‘m dan ook in de samenwerking van lokale partijen die beschikken over een groot netwerk en mede op basis van onderling vertrouwen het gebied ontwikkelen’’, voegt Otto Verschoor toe.
Die samenwerking biedt ook scholingskansen, waardoor meer nieuw technisch talent kan worden opgeleid binnen de bedrijven, stelt Tycho Jansen. ,,En meer samenwerking maakt bedrijven ook minder gevoelig voor economische pieken en dalen. Onderzoek enkele jaren terug wees uit dat onze maakindustrie nogal meeschommelt wat dat betreft.’’

René Beute:
‘Elke watergebonden locatie die vrijkomt geniet enorm veel interesse’

Knappe koppen
Het is gezien het ontbreken van branchering moeilijk in te schatten wat de meerwaarde van de ontwikkelingen op het Loveld-terrein voor de Drechtsteden exact zal zijn. Maar elke ruimte waar werkgelegenheid wordt geboden, zal bijdragen. Wat dat betreft staan de Drechtsteden voor de uitdaging om met elkaar als overheid, ondernemers en onderwijs de handen ineen te slaan, benadrukt René Beute van DEAL Drecht Cities. ,,Met als doel vakmensen en knappe knoppen hierheen te halen. En te werken aan een plek waar het leuk is om te werken, te wonen en te recreëren.’’