De renovaties zelf worden vanaf 2023 uitgevoerd.(foto RWS)

Vooruitlopend op het grote onderhoud aan de Zeeuwse Rijksbruggen voert Rijkswaterstaat tot mei 2021 grondige inspecties uit. Deze moeten dieper inzicht brengen in de precieze renovatiewerkzaamheden die vanaf 2023 worden uitgevoerd.

Drones hebben de eerste inspecties gedaan. Ze hebben beelden gemaakt van onder meer de staalconstructies. Eind januari zijn de aanvullende fysieke inspecties begonnen. Met behulp van hoogwerkers, laagwerkers en pontons worden onder meer de staat van de voegovergangen (de overgang van het brugdek naar het wegdek) nagekeken, de opleggingen (het punt waar het brugdek op de pijlers rust) en de stalen constructies, zoals die van de bogen en leuningen. Ook worden de betonconstructies geïnspecteerd en zaken als de rijdekken, hemelwatervoorzieningen en elektrotechnische installaties.
De werkzaamheden vanaf 2023 volgen elkaar bij voorkeur op op basis van urgentie. Het gaat in totaal om inspecties aan tien Zeeuwse bruggen: de twee Bathsebruggen, drie Kreekrakbruggen, Postbrug, Slaakbrug, Tholensebrug, Vlakebrug en Vossemeersebrug.

De fysieke inspecties brengen enige hinder met zich mee voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart. Op de vaarweg onder de bruggen door geldt tijdelijk een snelheids- en breedtebeperking tijdens het uitvoeren van een aantal inspecties. Door middel van een BAS-bericht worden gebruikers tijdig op de hoogte gebracht.