Vrijdag 24 januari is de 3000 m3 sleephopperzuiger Anchorage te water gelaten bij THECLA BODEWES SHIPYARDS in Harlingen.Dit moderne baggerschip is uitgerust met een slimme dieselelektrische installatie, ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen Barkmeijer Shipyards en D&A Electric, om op efficiënte wijze de energievoorziening te regelen voor het varen, baggeren en lossen van het schip. Door de toepassing van deze installatie wordt het energieverbruik, lees brandstofverbruik, en daarmee de emissie sterk gereduceerd. De sleephopperzuiger is door toepassing van deze duurzame voortstuwingstechniek klaar voor de toekomst.

Voor de besturing en bewaking van het baggerproces heeft Barkmeijer in samenwerking met specialisten een intelligent
automatiseringspakket ontwikkeld, wat niet alleen resulteert in hoge baggerprestaties, maar ook is er slechts een bemanning
van 7 tot 8 man nodig om het schip te varen, laden, lossen en te onderhouden.

Het baggerschip heeft een lengte van 105,90 meter, is 15,85 meter breed, heeft een diepgang van 6,94 meter en aan boord is
ruime accommodatie voor 14 bemanningsleden. Het schip is als sleephopperzuiger speciaal geschikt voor de winning van zand
en grind op zee en kan 3.000 m3 in één uur laden met een onderwaterpomp opgenomen in de zuigbuis. De pomp perst het
zand/water of grind/water mengsel in de “hopper” (laadruim van het baggerschip). Tijdens de reis naar de loshaven wordt het
water uit zand of grind gepompt. Aangekomen in de loshaven kan de lading “droog” gelost worden. Het lossen gebeurt door de
aan boord geïnstalleerde loswagen met grijper en het zand of grind wordt via transportbanden naar de wal gebracht.

Het moderne, intelligente baggerschip is volledig in Nederland ontwikkeld en gebouwd in samenwerking met Nederlandse
toeleveranciers voornamelijk uit het Noorden van Nederland. Het ontwerp en de bouw van het baggerschip, met bouwnummer
347, is gedaan door Barkmeijer Shipyards te Stroobos onderdeel van de Thecla Bodewes Shipyards Groep. In april 2019 is het
casco versleept naar de werf in Harlingen, waar het schip verder is afgebouwd in opdracht van De Hoop Terneuzen B.V. De Hoop
Terneuzen is een totaalleverancier van producten en diensten voor de bouw (www.dehoop.nl).

De komende maanden zal het baggerschip verder in bedrijf worden gesteld. Het schip zal voor de zomer 2020 de vloot van De
Hoop versterken.
www.tbshipyards.com | www.barkmeijer.com